Cultura incrementa un 67% els diners per a la compra de llibres en biblioteques públiques

Les biblioteques disposaran de 574.040 euros per a ampliar els seus catàlegs
8 març 2017 01:00h

RedactaVeu / València.

Les biblioteques públiques valencianes disposaran de 574.040 euros per a l'adquisició de llibres durant el proper exercici. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports ha convocat aquestes subvencions que engunay s'incrementen en un 67%. El departament dirigit per Vicent Marzà ha publicat també les ajudes a la producció editorial de llibres en castellà i valencià per un import de 200.000 euros i les adreçades a la difusió del llibre i la lectura per 245.000 euros. El sector del llibre rep així una aportació pública de 1.019.000 euros, segons figura en les tres convocatòries publicades al Diari Ofiical de la Generalitat Valenciana, que integren el Pla del Foment del Llibre i la Lectura anomenat 'Fes Cultura'.

Podran sol·licitar subvencions totes les entitats locals del territori valencià titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques Valencianes.

Així mateix, també podran acollir-se a aquestes subvencions les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d'algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques Valencianes.

Si voleu més informació podeu clicar ací.

Ajudes a la difusió del llibre i la lectura

La quantitat de diners destinada a aquest objectiu durant l'exercici de 2017 és de 245.000 euros, la qual cosa suposa un augment respecte a l'anterior convocatòria del 22,5%.

Podran optar a aquesta subvenció les associacions o fundacions de llibrers, de llibrers d'ocasió, d'il·lustradors, de tipògrafs i d'editors, així com les associacions i fundacions d'escriptors o del sector del llibre i la lectura l'activitat de les quala es realitze en l'àmbit competencial de la Generalitat Valenciana.

Aquesta convocatòria cobreix els projectes que es presenten relacionats amb l'organització i realització d'activitats de difusió i promoció del llibre valencià realitzades per les associacions o fundacions de llibrers, llibrers d'ocasió, il·lustradors, tipògrafs i editors valencians.

També són objecte de subvenció els projectes d'organització i realització d'activitats de difusió i promoció realitzats per associacions o fundacions d'escriptors i els d’organització i realització d'activitats de foment de la lectura realitzades per associacions o fundacions del sector del llibre i la lectura.

Si voleu més informació podeu clicar clicar ací

Ajudes a la producció editorial valenciana

Les ajudes aniran destinades a llibres publicats en castellà i en valencià (el 60% de l'import d'aquestes ajudes) per empreses editorials comercials que editen llibres en el territori valencià i posseïsquen número de Depòsit Legal dels anys 2015 i 2016.

Per a obtenir la subvenció els llibres han d’estar comercialitzats almenys en 50 punts de venda (excepte en el cas de llibres de caràcter professional), tindre una tirada mínima de 500 exemplars i ser una primera edició d'una obra inèdita, o bé d'una obra l'última edició de la qual date de més de 15 anys, en la llengua que es proposa publicar. També es podran subvencionar projectes editorials que incorporen a una obra ja editada una novetat (estudi crític, nova traducció, etc.) que, segons el parer de la comissió de valoració, tinga especial rellevància cultural.

També podran optar a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat, sempre que compten amb un mínim de quatre pàgines i una tirada mínima de 300 exemplars.

Totes les partitures que siguen presentades a aquesta convocatòria seran avaluades dins de la modalitat de producció editorial en valencià, independentment de la llengua utilitzada en la seua edició.

Podeu clicar ací per a més informació.


next