Tres de cada quatre funcionaris d’Alacant volen millorar el seu nivell de valencià

Més del 90% del personal municipal entén el valencià, prop del 40% sap parlar-lo i al voltant d'una tercera part l'utilitza davant d’una persona valencianoparlant
15 març 2017 01:00h
RedactaVeu / Alacant

Tres de cada quatre empleats municipals de l’Ajuntament d’Alacant expressen el seu desig de formar-se per millorar el seu valencià. És a dir, un 74% del personal municipal estaria d’acord amb fer cursos relacionats amb el seu lloc de treball i amb el valencià com a llengua vehicular i al 70,9 % els agradaria fer cursos per a millorar el seu nivell de valencià.

Aquesta és només una de les conclusions d’una enquesta realitzada per la Regidoria de Presidència del consistori d’Alacant, en col·laboració amb la Universitat d'Alacant (UA), sobre els usos lingüístics del personal municipal. L’enquesta revela que més del 90% entén el valencià, prop del 40% sap parlar-lo i al voltant d'una tercera part l'utilitza quan ha d’atendre una persona valencianoparlant. A més, 3 de cada 4 empleats públics manifesten el seu desig de millorar el nivell de valencià i la seua disposició a rebre formació per a emprar-lo en el dia a dia del seu treball.

20 anys de retard per les polítiques del PP

El regidor Natxo Bellido i el professor Antoni Mas, de la UA, van presentar ahir els resultats d’aquest sondeig realitzat l'any passat per a conèixer la situació sociolingüística del valencià al consistori. Bellido ha explicat que aquest estudi ofereix una visió sobre les conseqüències de “la falta de voluntat política" dels 20 anys de govern del PP “perquè el valencià fóra una cosa visible, pública i tinguera una política interna darrere”. “Només cal veure el fet que un Ajuntament com el de València tinga 8 persones dedicades a l'Oficina de Promoció del Valencià i que el d'Alacant en tinga solament una, aquesta és una dada aclaridora”, va assenyalar Bellido.

Per a posar fi a aquesta situació i fer del valencià una llengua útil, de comunicació, i tractar de garantir els drets lingüístics de valencianoparlants i castellanoparlants, amb tots els resultats de l’enquesta, els professors Brauli Montoya i Antoni Mas han realitzat un informe per a l'Ajuntament d'Alacant amb l'objectiu de plantejar propostes de planificació lingüística per a millorar la situació. 

En primer lloc, l'informe proposa aprovar un Reglament d'Ús del Valencià que comprenga les actuacions internes i externes, tant en l'àmbit oral com en l'escrit, adreçades a augmentar l'ús del valencià entre el personal municipal i en les relacions amb els ciutadans. També es proposa dotar l'Agència de Promoció del Valencià de més personal. El mínim serien dues persones més, una per a especialitzar-se en formació −cursos i aules de conversa− i l'altra per a dinamització i campanyes de promoció.

La tercera proposta consisteix a dissenyar un pla de formació contínua que facilite l'obtenció de la titulació de la JCQV al personal municipal i que els proporcione, també, la formació administrativa, legislativa, de recursos informàtics i TIC que els facilite l'ús del valencià en les seues tasques diàries. Altres propostes són planificar cursos de valencià per tal que el major nombre possible de treballadors municipals assolisquen com a mínim el nivell Mitjà (C1) de valencià en el menor temps possible, i augmentar el pressupost de l'Agència de Promoció del Valencià a fi de dissenyar campanyes internes de promoció del valencià.

Resultats de l'enquesta

L’enquesta ha sigut realitzada per estudiants del grau de Filologia Catalana i del Màster d'Assessorament Lingüístic i Cultura Literària durant el curs 2015-2016 i consta de 17 preguntes. D'un total de 2.176 treballadors del consistori alacantí, en van ser entrevistats 653, una mostra que va tenir en compte totes les àrees municipals i que suposa un 30,01% del total. Aquests són alguns dels principals resultats d’aquesta enquesta realitzada entre el personal del consistori alacantí:

Un 92% diu que entén el valencià perfectament o bastant bé. Declara que sap parlar-lo un 38,7%, encara que les dades observades pels entrevistadors són d'un 24,1%. Un 77,4% declara que el llegeix i un 28,7% que l’escriu. El 58,3% del personal posseeix algun títol oficial de valencià. D'aquests, un 21,25% té el nivell Mitjà (C1) i un 2,62%, el Superior (C2).

Pel que fa a la llengua de resposta oral als ciutadans i ciutadanes que s'adrecen en valencià al personal de l'Ajuntament, el percentatge és del 27,6% entre el personal general i del 31,7% en la Policia. Quant a la resposta escrita, el percentatge baixa a un 18,3%, que són els que contesten directament en valencià, mentre que un 33,3% redacta la resposta en castellà i demana la traducció al valencià al servei lingüístic municipal. En la interacció escrita, l'actitud és positiva en un 77,5% dels enquestats. Pel que fa a la formació, un 74% estaria d’acord a fer cursos relacionats amb el seu lloc de treball amb el valencià com a llengua vehicular i al 70,9 % li agradaria fer cursos per a millorar el seu nivell en aquesta llengua.

Per últim, quant a l'actitud, el 36% del personal està a favor d'incrementar l'ús del valencià en l’Ajuntament d’Alacant. Segons l’entrevistador, el 31,7% mostra una actitud positiva vers la llengua pròpia, un 56,6% manté una actitud normal o neutra i només un 11,6% demostra una actitud negativa.


 
next