La Generalitat concedeix ajudes de fins 4.200€ per a millorar cuines i banys

Les subvencions estan adreçades a particulars, amb especial atenció a l'adaptació d'habitatges de persones amb diversitat funcional
20 març 2017 01:00h

RedactaVeu / València.

Des del passat dia 4, i durant un termini de sis mesos, qualsevol persona que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat al País Valencià, podrà demanar ajudes –de fins a 4.200 euros i un 35 % del pressupost total- per a la reforma interior de zones humides –cuines i banys- per adequar-les a les condicions d’habitabilitat, i també per a adaptar els habitatges a persones amb diversitat funcional.

La Conselleria d’Habitatge, que dirigeix Maria José Salvador, va publicar el passat dia 3 l’ordre mitjançant la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’aquestes ajudes per a fomentar la reforma interior dels habitatges i permetre la seua adequada conservació i adequació a les circumstàncies especials que puguen presentar els seus ocupants.

En concret, seran objecte d’ajuda aquelles actuacions de reforma a l’interior dels habitatges dirigides a reformar  les estances humides (cuines i banys), “per adequar-les a les condicions actuals d’habitabilitat”, i segon, reforma de l’habitatge per adaptar-lo a persones amb diversitat funcional. 

Amb aquests incentius, a més de millorar les condicions d’habitabilitat, es pretén també fomentar l’activitat empresarial en el sector de la construcció, molt castigat per la recent crisi econòmica.

Dins de les obres subvencionables es podrà incloure tot allò que es considera obra civil - barandats, revestiments, sanitaris, aixetes, mobles de cuina i instal·lacions- si bé no s’inclouran electrodomèstics ni tampoc placa de cocció, forn i extractor de fums.

Entre els requisits per a optar a aquestes subvencions cal destacar que l’edifici ha de ser anterior a l’any 1996, si bé en el cas d’actuacions d’adaptació de l’habitatge per a persones amb diversitat funcional, no caldrà complir aquesta condició per a optar a les ajudes. Les subvencions, a càrrec dels fons de la Generalitat Valenciana, seran del 35 % del pressupost protegible, amb un màxim de 4.200 euros.

Les sol·licituds es valoraran en funció de l’antiguitat dels habitatges –a més antiguitat, més punts- i també en funció del grau de discapacitat de la persona ocupant de l’habitatge. Caldrà incloure-hi, entre altres elements, fotografies de l’estat de les parts de l’habitatge a reformar, el document que acredite la titularitat de l’habitatge, el pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d’obra, la identificació de l’habitatge, de la persona ocupant o de la persona amb diversitat funcional, així com una descripció de les obres redactada per un tècnic competent. 
next