La gestió del PP al front de l’Ajuntament de Riba-roja, al Tribunal de Comptes

La Sindicatura denuncia indicis de possible responsabilitat comptable en el pagament de 2,4 milions “sense justificar”
22 març 2017 01:00h

Redactaveu / Riba-roja.

El Síndic de Comptes ha rebutjat les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria sobre les irregularitats comptables de l'any 2014, sota gestió del PP, i presentarà una denúncia davant el Tribunal de Comptes, màxim òrgan de fiscalització de l’Estat espanyol, sobre la gestió econòmica que va realitzar l'anterior govern popular, encapçalat per l'exalcalde Francisco Tarazona, amb el pressupost del citat exercici.

L'escrit del Síndic, amb data del passat 20 de gener, certifica que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, governat llavors pel PP, va realitzar pagaments per valor de 2'4 milions d'euros que "no han sigut fiscalitzats per aquesta Sindicatura perquè l'ajuntament no ha aportat la documentació que acredita els pagaments realitzats", segons assegura l'entitat, que afegeix que aquest import "no ha tingut moviment des de l'exercici 2002, any en el qual va tenir lloc un canvi de sistema comptable".

El Síndic subratlla que "si bé la intervenció ha tractat de compondre les operacions que puguen constituir el saldo d'aquest compte, no ha pogut localitzar la informació i documentació suficient per a dur a terme una anàlisi de la mateixa i proposar les accions corresponents". A més, recorda que en un informe de fiscalització de la Sindicatura de l'any 1999 "ja es va posar de manifest l'existència d'un saldo comptable de pagaments sense consignació per un import similar al de 2014".

No obstant açò, l'informe detalla altres irregularitats, entre elles, pagaments pendents d'aplicació per altres 35.560 euros corresponents a l'any 2002 i anteriors "dels quals tampoc es disposa d’informació suficient i adequada, la qual cosa suposa una limitació a l'abast de la fiscalització d'aquesta Sindicatura". La revisió efectuada detecta que l'ajuntament no inclou fons de titularitat municipal per import de 174.397 euros "confirmats per aquesta Sindicatura i per cinc entitats bancàries, els comptes de les quals no estaven cancel·lades a aquesta data", així com l'absència d'un inventari general de béns i drets actualitzat i d’un inventari comptable.

L'anàlisi descobreix que el pressupost, la liquidació i el compte general de l'exercici de 2014 que van ser aprovats "incompleixen els terminis legals", a més que els comptes generals corresponents als exercicis des del 2000 i fins al 2013 estan pendents d'aprovar pel ple, tal com regeix l'actual ordenament jurídic de les administracions locals.

Finalment, el Síndic de Comptes se centra en la concessió de les subvencions de l'àrea d'esports al Club de Futbol Riba-roja com un dels motius per a enviar la documentació al Tribunal de Comptes "per responsabilitat comptable" en estimar que es concedeixen de forma directa "quan haurien de realitzar-se mitjançant el procediment ordinari en règim de concurrència competitiva".

L'informe conclou que la subvenció esportiva concedida mitjançant un conveni entre ambdues parts "incompleix els requisits de la llei i la fórmula de pagament no s'ajusta a l'ordenament jurídic puix que el pagament es va consumar el mateix dia de la signatura del conveni". A més, el PP va donar per justificada la subvenció en Junta de Govern mitjançant les factures presentades per la directiva del club a pesar que "no complien els requisits, per la qual cosa no van haver d'admetre's per l'ajuntament".
Equip de govern: “Conclusions demolidores”

L'equip de govern de Riba-roja de Túria, format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida, ha afirmat que les conclusions definitives del Síndic després de les al·legacions municipals "són demolidores pel que fa a la gestió econòmica que va dur a terme el Partit Popular en el pressupost de l'any 2014, analitzat detingudament per aquest organisme, i demostren les sospites que sempre va despertar entre els partits de l'oposició i bona part de l'opinió pública local".

L'executiu local ha expressat "la predisposició i la col·laboració que des de l'actual equip de govern hem brindat al Síndic de Comptes a l'hora de satisfer totes les peticions i necessitats de documentació exigides per a estudiar i analitzar la gestió del PP durant l'any 2014 i les conclusions suposen una enorme garrotada a la forma de treballar que tenien l'exalcalde Francisco Tarazona i l'actual portaveu popular María José Ruiz, que formava part del nucli dur del PP".


La Veu
 
next