Compromís per l’Alcúdia proposa augmentar un 50% l’IBI de les vivendes buides propietat de bancs i inmobiliares

21 maig 2013 01:00h
Es pretén que aquestes vivendes, moltes procedents de desallotjaments, siguen oferides en règim de lloguer a preus raonables

Segons Paco Sanz, regidor de l'Alcúdia, l'actual crisi econòmica està provocant l'empobriment d'àmplies capes de la població, el que comporta que milers de famílies s'hagen vist desposseïdes del seu habitatge

habitual, com a conseqüència d'una llei hipotecària injusta i de la cobdícia del sistema financer mentre el dret a la vivenda és un dret constitucional que en aquests moments no gaudeixen amples capes de ciutadanes i ciutadans del nostre país.

La dura realitat de precarietat i la desocupació en la que viuen les famílies a Espanya va fer que en 2012 quasi 40.000 famílies deixaren en mans dels bancs els seus habitatges en no poder atendre els pagaments de les hipoteques. Segons l'informe del Col·legi de Registradors, es van produir 3.313 desnonaments en la província de València, xifra només superada en número en tota Espanya per Barcelona i Madrid.

Recorda el portaveu a l'Ajuntament de l'Alcúdia que, el 28 de novembre de 2012, es va aprovar, per unanimitat, una moció de Compromís per l'Alcúdia en la que es contenien 9 mesures distintes per a combatre els desnonaments entre les que figurava la retirada dels fons municipals d'aquelles entitats financeres que realitzen el desallotjament de veïns del nostre poble, es bonificava el 95% de l'impost de plusvàlua a persones afectades per una execució hipotecària de la seua vivenda habitual i es decidia no col·laborar en els casos de desnonaments de famílies que siguen expulsat de les seues cases per no poder fer front a les hipoteques bancàries.

Si és greu el desallotjament, també ho és que l'habitatge deixe de complir la funció social que la Constitució li atorga, cometent-se una segon injustícia ja que una vegada embargats aquests habitatges queden en mans de les entitats financeres que prefereixen mantenir-los desocupats abans que facilitar l'ús pels antics propietaris mitjançant el seu lloguer a preu raonable.  

L'article 72 de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals permet que els ajuntaments puguen exigir un recàrrec de fins el 50% de la quota líquida de l'impost pel que Compromís per l'Alcúdia ha presentat una moció per la que es modifica l’ordenança de l’IBI  amb la finalitat d’aplicar un recàrrec al impost del 50% de la quota líquida del Impost de Bens Immobles a totes aquelles vivendes que siguen  propietat d’entitats bancàries i/o empreses immobiliàries, que es troben buides i sense llogar.

next