Compromís per Alzira acusa d'ocultisme i de burla a la ciutadania l'actuació de Bastidas en el PAI del Sector Vilella

3 juny 2013 01:00h
Aranda: “No es pot tancar el fracàs del centre comercial Vilella amb una roda de premsa sense preguntes i a esquenes de tota l'oposició, tornant la fiança de 600.000 € a l'Agent Urbanitzador sense estar les obres d'urbanització finalitzades
 
Alzira, 31 de maig de 2013
 
De tots és conegut el desenllaç final del projecte comercial més important del govern del PP d'Alzira amb la paralització i abandó de les obres de construcció del Centre Comercial Vilella.
 
Una operació que sempre ha comptat amb el suport d'Elena Bastidas i del govern local a pesar de les serioses dificultats que suposava la seua construcció i la seua viabilitat econòmica per la forta competència d'altres empreses del sector.
 
L'única cosa certa és que d'aquest gran projecte que generaria més de dos mil llocs de treball,  només queda el solar amb una enorme estructura de formigó del que seria un gran aparcament i una enorme terrassa en superfície, amb unes obres d'urbanització inacabades. I tot això sense un propietari solvent i conegut atés que l'empresa que gestionava aquest projecte no compta amb recursos econòmics propis i l'actual propietari dels terrenys, CISA SLU, cedirà els mateixos amb tota probabilitat al Sareb (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària)o “banco malo”, recentment creat pel govern per a eliminar tòxics dels balanços dels bancs nacionalitzats amb diners públics, de tots.
 
Però des del punt de vista administratiu i de gestió, Compromís per Alzira considera que l'actuació d'Elena Bastidas ha sigut tot menys exemplar en  el compliment i aplicació de la normativa urbanística aplicable als processos de liquidació d'un PAI. Ho ha tractat de simplificar tot amb una roda de premsa en què anunciava que havia aconseguit anul·lar tots els pleits que s'havien presentat com a conseqüència de la paralització del sector Vilella.   I ho ha fet sense aportar a la llum pública CAP DOCUMENT  que done compte dels acords aconseguits per les parts – CISA SLU, Centre Comercial Vilella, Tenisquash i Ajuntament d'Alzira-  per a retirar les demandes en sol·licitud de milionàries indemnitzacions de qualsevol tipus.  I va acabar el seu discurs anunciant que caldrà esperar a temps millors perquè aquest projecte tinga futur….
 
 
 
Carles Aranda es pregunta, “i ja està tot?” I al mateix temps, el responsable de política municipal es contesta, “Per favor, Sra alcaldessa vostè no pot actuar d'aquesta manera i ho sap perfectament”.
 
En primer lloc, deu informar a tots, i en primer lloc a l'oposició, quins han sigut els acords aconseguits amb les parts: Si CISA SLU retira les seues demandes perquè no acabarà mai les obres pendents; si a Tenisquash se li perdona el deute que té pendent d'abonar a l'empresa Centre Comercial Vilella perquè aquesta li la perdona a canvi que no reclame res i, a més, vagen a excloure-la d'aquest sector de forma definitiva; i si l'Ajuntament es lliura de totes les demandes tornant la fiança dipositada per l'Agent Urbanitzador Centre Comercial Vilella de 600.000 € a canvi que aquest li deixe d'amenaçar i intimidar el personal funcionari i en els plens i se'n vaja a casa definitivament amb les butxaques plenes…
 
La veritat és que vist així, pot ser un bon acord per a alguns, però insisteix Aranda, “a quin preu per a la resta de veïns de la ciutat? I el principal,  qui acabara ara  les obres d'urbanització pendent en el sector de Vilella. Sra Bastidas, A qui li hem de demanar responsabilitats d'aquest final? No volem anar més enllà, i desitgem no fer-ho,  però des de Compromís per Alzira li exigim la màxima informació i transparència en aquest tema.”
 
Compromís per Alzira considera que l’Alcaldessa té una oportunitat en aquests moments. Li demanen que convoque una Junta de Portaveus amb la màxima representativitat de personal funcionari i empreses afectades i done una explicació responsable de les mesures adoptades i que pensa adoptar pròximament i així almenys salve la cara de la nostra ciutat. És el mínim que es mereix Alzira i els seus veïns i veïnes.
 
 
Carles Aranda
Responsable de Política Municipal
Compromís per Alzira
 
next