Són diners públics!!!

6 juliol 2014 01:00h
SR. Alcalde: que SÓN diners públics!!! No a més subvencions nominals!!!

Porte lligat a l'esport de la nostra ciutat diverses dècades. Amb alguna freqüència veig i visc situacions que em produeixen preocupació. Aquesta vegada tinc la necessitat d’expressar una queixa i una opinió en veu alta; carregada amb unes gotes de indignació, ja que hi ha actuacions que sobrepassen límits del que es pot aceptar, ens fan fixar la nostra atenció i exercir la discrepància.


Des de fa anys existeix un doble cami per a la subvenció de l’esport federat a la nostra ciutat. Des de sempre he estat en contra d’aquesta situació, i considere que aquesta ha de ser replantejada per part dels nostres gestors, ja que crea situacions impropies dels temps que vivim.

L'anunci de l’otorgació extra de 40.000 € de diners públics a F.BM Puerto, (“La decisión de duplicar este año la subvención municipal hasta alcanzar los 80.000 euros”,-ECONOMICO, 21-06-2014) a més en un acte privat d'aquest Club, crec que és un exemple de situació que no ha de ser admesa pels ciutadans d'aquesta ciutat.

Vaja per davant que entenc que es recolze a aquest Club, que representa a la nostra ciutat a la màxima categoria nacional en un esport històric i molt arrelat en el nucli del Port de Saguntt. Que aplaudeix l'esforç que està fent directiva i afició per mantindre aquest projecte que sense cap dubte és un referent per a tots els que estem en el món de l’esport.

Però les ajudes als clubs amb diners públics han d’obedir a uns criteris preestablerts i objectius. Crec que les asignacions nominals tenen que deixar pas a formules més clares i objetives; que per altra banda ja existeixen en els mecanismes municipals. A més considere que les formes són importants i si la situació és tal i com s’ha descrit (anunci sorpresa, en una festa privada) em sembla que aquestes no s'han respectat per part del Sr Castelló.

Vull entrar detalladament sobre aquest assumpte, analitzant el paper determinant que té el nostre Ajuntament en l'existència de l'esport federat en la nostra ciutat, sobretot en el vessant de suport estructural, material i econòmic.

Crec que en els anys que estem vivint, d'escassetat i retallades, l'Ajuntament de Sagunt ha mantingut una política de suport als Clubs que és de valorar i agrair: cessió d'instal·lacions, subvencions, acords amb les Escoles d'Iniciació Esportiva, ajudes en l'organització d'esdeveniments esportius (campus, cursos, etc...); sense aquest suport possiblement bastants clubs deixarien de poder seguir exercint la seua funció social i representativa a la nostra ciutat. 

Agraïsc aquest esforç i anime a seguir per aquesta línia.

Però hi ha una situació que porte molt mal: el tema del doble mecanisme de concessió d'ajudes municipals a l'esport federat. Doble camí que procedisc a explicar i que considere que és el marc legal que ha permés al nostre Alcalde prendre aquesta decisió:
a) D'una banda existeix la convocatòria en “Règim de concurrència competitiva”. Existeix un pressupost municipal, que crec que és de 120.000 euros. I uns criteris objectius que estan aprovats pel ple municipals; els clubs tenen un límit màxim d’ajuda de 15.000, 2000 i 5000 euros en funció de les llineas de treball que realitzen (participació federa, promoció d'esdeveniments...) i són els tècnics municipals els que evaluen els projectes i adjudiquen les ajudes. Les ajudes han de justificar-se per a poder cobrar-se. És a dir un sistema clar, net i objectiu. I coherent amb el caràcter d'una administració pública i democràtica.

b) I d'altra banda existeixen les subvencions nominals. Uns clubs reben diners públics sobre la base d'uns criteris que imagine que tindran a veure amb la representativitat, la seua història i el valor subjectiu que els nostres representants polítics concedeixen a aquests clubs.

Enguany el futbol Acero i Saguntino han tingut 19.000 €, handbol femení 23.000 € i handbol masculí del Port de Sagunt 40.000 €. Total 101.000 € que si afegim els últims 40.000€ ens anem a 141.000 €.

Representativitat crec que és clar que l'Handbol Masculí que està en la màxima categoria és el que més té. Història crec que és indiscutible que els dos clubs de futbol i l'handbol masculí compleixen aquest requisit sobradament.

Però quants clubs tenen més representativitat i més o tanta història com alguns d’aquests?

No puc dir que aquestes decisions no són democràtiques perquè són aprovades pel ple municipal i passen per les respectives comissions. Però si que són arbitràries i cauen en la subjectivitat i no les puc considerar justes.

Si el nostre Alcalde, el seu grup polític o la resta de grups consideren que la representativitat ha de ser subvencionada, que treballen i corregisquen les bases del concurs de concurrència, i que es puntue aquest apartat més. Però la concessió i el control i la justificació dels diners públics ha de ser més seriosa.

Una altra pregunta: justifiquen degudament aquests clubs les despeses? amb factures com la resta? s'accepta el pagament de la fitxa d'un jugador com raó justificada?

Finalment. Va passar per comissió o per ple la concessió d'aquests 40.000€ extres a l'handbol masculí? És una decisió debatuda i acordada entre els nostres polítics o obeeix simplement al desig de l'Alcalde?

I si la decisió de concedir aquesta ajuda haguera tingut tots els llits i formes ajustats als usos de les nostres institucions. és el lloc més indicat l'anunci d'aquesta ajuda, repetisc publica, un acte privat del Club?

Entendria que una empresa o un particular fera aquest anunci en aquestes circumstàncies, però no la persona que més cura ha de tenir en les coses que fa, perquè no són seues, simplement les administra.

Anem a concloure, amb dos idees que crec resumeixen la meua postura:
 
Tots els diners públics que s’otoguen per part dels nostres gobernants a l’ajuda per a que funcione l’esport federat, han de ser repartits seguint uns criteris objectius i clars; no pot ser sobre la base de la subjectivitat o la simpatia. (I insistisc que el club perceptor té totes les condicions per a ser el Club més ajudat de la nostra ciutat, que ho és, però guardant les formes pertinents).
 
El govern municipal és el que ha de controlar aquests criteris i si el nostre alcalde considera que cal compensar als clubs que juguen en categories d'èlit, perquè la seua visibilitat és important per al concepte que ell o el seu partit tenen d'aquesta ciutat. Està en el seu dret, però governe, i siga conseqüen it modifique la normativa, (faça que desaparega l’assignació nominal) i establisca les condicions que vostè creu obedeixen al perfil d'esport en que vosté creu, però tot al concurs de concurrència.

Cal permetre que els ciutadans representants en tants i tants clubs, siguen tractats sense cap discriminació i sobre la base d'uns criteris clars i preestablerts. Per últim desitjar a tots els clubs de la nostra ciutat la millor de les destinacions i en especial al FBM Puerto, que per supost res te que vore amb aquesta situació i al que desitje la millor de les temporades al proper any!!! Intentarem seguir tots complint la important tasca que realitzem.

JOSE MANUEL MÁÑEZ SANCHEZ
 
next