Torís posa en valor el Castellet amb un itinerari cultural

L’aposta per la col·laboració entre l’Ajuntament de Torís i la Universitat de València ha permés que un dels elements identificatius d’aquesta localitat de la Ribera Alta comence a rehabilitar-se. Es tracta del Castellet, és a dir, els orígens del torisans.
3 desembre 2012 01:00h
RedactaVeu - Torís

L’alcaldessa de Torís, Pilar Lozano, el vicerector de la Universitat de València, Jorge Hermosilla; i el professor José Luis Jiménez, catedràtic del Departament de Prehistòria i Arqueologia, i codirector de la restitució del Castellet de Torís, van inaugurar recentment la posada en valor d’este bé patrimonial.

Els treballs es projectaren seguint el criteri d’intervenir a les zones de major risc de conservació, afectant en este cas a la zona sud del castell, muralla i torre/bateria, així com una intervenció bàsica en la muralla oest.
Al mateix temps, s’ha dissenyat un primer recorregut circular que, partint de l’àrea d’aparcament i seguint l’antic camí de carros, permet accedir al castell per la porta sud. En esta part, es mostra als visitants l’evolució de les estructures defensives de la zona sud i de la muralla oest, així com el paper del castell en la defensa del territori entre els inicis del segle XI i finals del segle XV. A més, s’explica l’evolució de la torre central i de la Casa del Senyor, sectors en què se centrarà la següent actuació de posada en valor prevista per a 2013.

La supervisió científica dels treballs l’ha realitzat José Luis Jiménez Salvador, professor del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València, juntament amb el doctor Enrique Dies Cusí, arqueòleg vinculat a projectes del mateix Departament, que a més s’ha encarregat de l’elaboració de la ruta i dels panells explicatius. José Tierno Richart, arqueòleg que col·labora igualment en projectes del Departament de Prehistòria i Arqueologia, s’ha encarregat de realitzar un sondeig a la muralla oest i el corresponent seguiment arqueològic dels treballs.

Es dóna la circumstància que en 2010, el Castellet de Torís va ser objecte d’una important intervenció per este mateix equip d’arqueòlegs de la Universitat de València, contemplada dins d’un projecte global, subvencionat mitjançant l’1% cultural del Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Torís.

Este projecte va comprendre l’anàlisi dels edificis i la seua evolució històrica a través de l’excavació, estudi mural i estudi documental del castell per a la seua posterior consolidació i posada en valor. Davant del precari estat de conservació que oferia la torre central, en 2011, l’equip tècnic de la Universitat de València va codirigir també, una actuació d’emergència que ha evitat un major.

next