La Generalitat ha deixat sense l'ajuda en despeses necessàries als municipis de menys de 20.000 habitants

EL PSPV exigeix una línia de subvencions destinada al sosteniment de les despeses necessàries
15 juny 2013 01:00h
RedactaVeu / Alzira

Pascual informa que la Conselleria de Presidència de la Generalitat, mitjançant Ordre 8/2012, de 21 de març (publicada al DOCV de data 22/03/2012) convocà per a l’any 2012 una línia de subvencions destinada al sosteniment de despeses necessàries en els municipis i entitats locals menors del País Valencià de menys de 20.000 habitants. La dotació pressupostària per a eixa ajuda va ser establida inicialment en el Pressupost de la Generalitat per al 2012 en un total de 3.067.310 €.

Segons Pascual, la Conselleria mitjançant Ordre 17/2012, de 5 de desembre (publicada al DOCV de data 20/12/2012) convocà per a l’any 2013 una nova línia de subvencions destinada al sosteniment de les despeses necessàries en els municipis i entitats locals menors, però limitant l’àmbit dels possibles beneficiaris a aquells amb una població de menys de 3.000 habitants, amb la qual cosa quedaren fora de la convocatòria els ajuntaments que tenen una població entre 3.001 i 20.000 habitants.

El dirigent socialista afirma que la conseqüència ha sigut, per una part, que els ajuntaments que tenen una població entre 3.001 i 20.000 habitants han quedat totalment fora la convocatòria de les ajudes, i que els que tenen menys de 3.000 habitants han vist molt reduïda l’aportació de l’ajuda a rebre per part de la Generalitat.

A eixa situació cal sumar la no convocatòria per a l’exercici de 2013 de la línia d’ajudes que tenia establida fins a l’any 2012 la Generalitat per al finançament d’equipaments, senyalitzacions i mobiliari urbà en municipis i ens locals de menys de 1.500 habitants.

Pascual anuncia que els socialistes presentaran mocions en tots els ajuntaments de la Ribera Alta exigint a la Generalitat la convocatòria per a l’any 2013 d'una línia de subvencions destinada al sosteniment de les despeses necessàries en els municipis i entitats locals de menys de 20.000 habitants, amb una dotació mínima igual que la dels darrers anys, de 1,5 Milions € i el compliment de la Llei, amb la creació del Fons de Cooperació Municipal, de caràcter no finalista amb una dotació anual de 350 milions d'€.

 
next