El jutge eleva a 35 milions la fiança imposada a la cúpula de la CAM

Tenen un dia per abonar-la o embargarà els seus béns
18 juny 2013 01:00h
Europa Press / Madrid
 
El magistrat va imposar ara fa un any, al juny de 2012, una primera fiança de 25,8 milions d'euros als dos últims exdirectors generals de la CAM, Roberto López Abad i María Dolores Amorós, l’expresident Modesto Crespo i els exdirectors de recursos i planificació, Vicente Soriano i Teófilo Sogorb.
 
En una interlocutòria datada d’ahir dilluns, el jutge explica que després de prendre declaració als imputats i analitzar la documentació obrant en la causa pot afermar-se que "els imputats almenys coneixien o havien de conéixer, van poder i no van voler conèixer la situació patrimonial de la CAM".
 
Tot i això, i en el millor dels supòsits, no van posar "cap objecció a operacions que anaven a suposar un perjudici patrimonial i un debilitament extrem de l'entitat, provocant perjudici a accionistes, creditors i clients".
 
Suculents plans de jubilació
 
Gómez Bermúdez indica que van signar un contracte que els garantia incloure en els comptes de 2011 el cobrament de ʹsuculents plans de jubilacióʹ davant de la possibilitat que la situació de la CAM fóra coneguda i derivara en una intervenció del Banc d'Espanya, com ha acabat ocorrent.
 
Explica també que "es van fixar sous i van cobrar bonificacions amb el falsejament de l'autèntica situació patrimonial" del banc de manera que es tancava l'exercici amb resultat positiu en quantia tal que permetia el cobrament de bons, quan el resultat real haguera impedit que se'ls abonara.
 
La resolució afegeix que l'informe pericial sol·licitat per l'instructor al Banc d'Espanya, sobre la gestió de la caixa, no estarà llest fins a finals del pròxim mes de setembre. Per aquesta raó, i per a garantir "els drets de totes les parts i que puguen interposar els recursos procedents" opta per fixar aquesta quantitat com a garantia de les possibles responsabilitats pecuniàries derivades de la gestió dolenta de l'entitat.
 
Gómez Bermúdez va retirar l'any passat el passaport a Amorós i Abad i va ordenar que tots dos compareguen cada 15 dies als jutjats més pròxims al seu domicili.
 
La CAM ha estat intervinguda pel Banc d'Espanya el 23 de juliol de 2011 i es va substituir als seus administradors, a més d'aprovar una injecció de 2.800 milions d'euros per part del FROB.
 
Els inspectors del Banc d'Espanya van elaborar un informe al mes de gener en el qual denunciaven greus deficiències en la gestió de la caixa, que anaven des de pèrdues milionàries en inversions immobiliàries arriscades fins al cobrament d'oneroses prejubilacions tramitades de manera irregular.
 
El mes de març del 2011, els gestors de la caixa d'estalvis, actualment propietat del Banc Sabadell -que se la va adjudicar per un euro- van comunicar a les autoritats financeres uns beneficis de 38,9 milions d'euros quan tres mesos després els comptes llançaven unes pèrdues de 1.136 milions d'euros.
 
next