El PP anteposa la disciplina del seu partit als interessos dels ciutadans

17 gener 2014 01:00h
Crevillent
COMPROMÍS mantindrà la petició d'anul·lació del decret injust que ve a retallar els recursos als dependents i les seues famílies
 
El Grup Municipal de Compromís per Crevillent considera que la decisió del PP anunciada per la Regidora Juana Guirao de votar en contra de l'anul·lació del decret que augmenta els preus dels serveis que es presten a persones discapacitades depenents, és una mostra mes que els regidors del PP anteposen la disciplina del seu partit als interessos dels ciutadans en aquest cas dels discapacitats.

Compromís demana en la seua proposta la anulacion d'aquest decret per a evitar l'agreujament de la situació de nombroses famílies al País Valencià en la qual es troben també famílies crevillentines, ja que les entitats sense ànim de lucre que atenen a les persones amb discapacitat a la Comunitat Valenciana ja es troben en un moment crític, després de l'aprovació i engegada de l'Ordre 21/2012 de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d'accés al programa d'atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l'Autonomia i atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana

I ara després de l'aprovació i engegada el Decret 113/2013, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim i les quanties dels preus públics a percebre en l'àmbit dels serveis socials, i que ha vingut a establir unes condicions econòmiques duríssimes, i inassumibles en alguns casos, per a les persones amb discapacitat usuàries de centres i serveis. Traslladen les politiques de retallades antisocials a un dels sectors que mes necessiten el suport de les institucions com són els discapacitats i les seues famílies.

Compromís considera que és un contrasentit o un acte de cinisme que per part de la regidora del PP Juana Guirao s'estiga a favor d'aquesta mesura del Govern, i al mateix temps es diga que estan treballant amb les famílies, associacions i Residència de Discapacitats Psíquics, per a veure com afecta el nou marc legal a cadascuna de les persones afectades en tot el territori nacional, perquè no es produïsquen "greuges comparatius".

Ací l'únic greuge és el greuge general que aquest govern antisocial del PP esta imposant als ciutadans, que és retallar dels serveis essencials com és l'ajuda als discapacitats per a pagar el rescat a la banca i el dèficit en els comptes publics conseqüència del balafiament i la corrupció d'anys de majoria absoluta del PP
 
Pel que compromis es ratifica i mantindrà la petició d'anul·lació d'aquest decret injust que ve a retallar els recursos als dependents i les seues famílies.
 
Crevillent a 15 de enero, el Grupo Municipal de Compromís per Crevillent considera que la decisión del PP anunciada por la Concejala Juana Guirao de votar en contra de la anulación del decreto que aumenta los precios de los servicios que se prestan a personas discapacitadas dependientes es una muestra mas de que los concejales del PP anteponen la disciplina de su partido a los intereses de los ciudadanos en este caso de los discapacitados.
 
Compromis pide en su propuesta la anulacion de este decreto para evitar la agravación de la situación de numerosas familias al País Valenciano en la cual se encuentran también familias crevillentinas, ya que las entidades sin ánimo de lucro que atienen a las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana  ya se encuentran en un momento crítico, después de la aprobación y puesta en marcha de la Orden 21/2012 de 25 de octubre , de la Consejería de Justicia y Bienestar Social, por la cual se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana
 
Y ahora después de la aprobación y puesta en marcha el Decreto 113/2013, de 2 de agosto, por el cual se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales, y que ha venido a establecer unas condiciones económicas durísimas, e inasumibles en algunos casos, para las personas con discapacidad usuarias de centros y servicios. Trasladan las politicas de recortes antisociales a uno de los sectores que mas necesitan el apoyo de las instituciones como son los discapacitados y sus familias.
 
Compromis considera que es un contrasentido o un acto de cinismo que por parte de la concejala del PP Juana Guirao se esté a favor de esta medida del Gobierno, y al mismo tiempo se  diga que están trabajando con las familias, asociaciones y Residencia de Discapacitados Psíquicos, para ver como afecta el nuevo marco legal a cada una de las personas afectadas en todo el territorio nacional, para que no se produzcan "agravios comparativos".
 
Aquí el único agravio es el agravio general que este gobierno antisocial del PP esta imponiendo a los ciudadanos, que es recortar de los servicios esenciales como es la ayuda a los discapacitados para pagar el rescate a la banca y el déficit en las cuentas publicas consecuencia del despilfarro y la corrupción de años de mayoría absoluta del PP.
 
Por lo que compromis se ratifica y mantendrá la petición de anulación de este decreto injusto que viene a recortar los recursos a los dependientes y sus familias. 
 
Grup Municipal de Compromís per Crevillent


 
next