Els docents de Secundària podran impartir per primera vegada matèries afins

Els llocs de treball queden definits en àmbit sociolingüístic i àmbit cientificotècnic
27 juny 2013 01:00h
RedactaVeu / València

El Diari Oficial Valencià (DOCV) publica l'ordre que regula i crea els llocs de treball d'àmbit per a la seua provisió per funcionaris docents en centres públics que impartisquen Educació Secundària Obligatòria.

El document estableix com a lloc de treball d'àmbit aquell que puga ser proveït indistintament per personal de diverses especialitats, i regula la seua catalogació i habilitació. En aquest sentit, els llocs de treball d'àmbit queden definits en àmbit sociolingüístic i àmbit cientificotècnic.

Açò suposa, indiquen les mateixes fonts, que el pròxim curs els docents de Secundària podran impartir per primera vegada, a més de les matèries de la seua especialitat, un conjunt d'assignatures addicionals afins.L'ordre també determina els requisits que haurà de complir el personal docent per a optar a ocupar aquestes places en els procediments de provisió que es convoquen, i estableix l'atribució docent dels ocupants dels llocs de treball. Així mateix, podran ser habilitats temporalment o catalogats per a la seua provisió definitiva quan es produïsca la seua consolidació en un centre docent. A més, Educació podrà habilitar o catalogar determinats llocs de treball dels centres com a llocs corresponents a un determinat àmbit.

Fins al moment, l'habitual era que els docents de primer i segon curs d'ESO solament impartiren una assignatura, la que corresponia a la seua especialitat. Açò suposava, segons la Generalitat, que la transició de l'alumnat entre sisé de Primària i primer i segon de Secundària fóra massa acusada, en duplicar-se pràcticament el nombre de docents que durant la setmana imparteixen classe al mateix grup d'alumnes.Àmbit sociolingüístic

Podrà ocupar un lloc de treball d'àmbit sociolingüístic el personal del cos de professors que siga titular de l'especialitat de Filosofia, Geografia i Història, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Llengua i Literatura Valencianes, Francés, Anglés, Alemany i Italià.

Àmbit científic

Així mateix, podran ocupar un lloc de treball d'àmbit científic els professors titulars de l'especialitat de Biologia i Geologia, Física i Química, Informàtica, Matemàtiques i Tecnologia.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next