La Murta d’Alzira rep més de 20.000 persones en sis mesos

El paratge natural municipal de la Murta d’Alzira és un referent per als amants de la natura i del patrimoni
30 desembre 2012 01:00h
RedactaVeu - València

El paratge de la Murta d’Alzira és un dels indrets de natura i patrimoni més visitats del País Valencià. Per això l’Ajuntament d’Alzira i el Consell Rector d’aquest paratge vigilen i en tenen cura, encara que la massificació pot causar algun incident en aquesta joia de la Ribera.

Les últimes dades son contundents: les visites rebudes en el primer semestre de 2012, fins el mes de juny, van ser d’un total de 20.013 persones. En 2011, al llarg de tot l’any, ho van fer 31.059 persones davant les 29.568 que ho van fer en 2010.

L’Ajuntament d’Alzira ha fet una sèrie d’enquestes Estes entrevistes es realitzen per tindre coneixement de les principals virtuts i defectes del Paratge Natural de la Murta, així com per saber la demanda i els usos majoritaris que la gent en fa. En total són 107 persones les que han contribuït, amb les seues aportacions, a poder realitzar estes enquestes de forma anònima.

El regidor de Medi Ambient, Enrique Montalvá, considera que “les opinions que ens fa la gent de forma anònima, a través de les enquestes, les tenim en compte per veure quines coses hem de millorar del Paratge i quines cal mantindre per a gaudir dels milers de persones que visiten la Murta al llarg de l’any. Una manera de conèixer immediatament el que hem de corregir”.

Els visitants de la Murta que han contestat a l’enquesta són, en major grau, d’edats compreses entre els 30 i els 49 anys. Cal destacar que la majoria de la gent visita la Murta per fer senderisme i passejar per un entorn natural amb tranquil·litat (78 dels 107 enquestats). Un número menor de gent ho fa per aspectes culturals, com visitar les ruïnes del monestir o per les dos raons. Altres ho fan per esmorzar en un lloc natural, per conèixer el paratge, per fer esport o estudi botànic.

La majoria de les persones enquestades (71%) visita la Murta pel seu compte, amb la família, amics, etc. La resta ho fa en grups organitzats, excursions del col·legi, associacions.
Un altre apartat que s’ha tingut en compte és les vegades que visita la Murta a l’any la persona enquestada. El 30% de les persones, la majoria de fora d’Alzira, solen anar una vegada a l’any. Un 21% realitza entre dos o tres visites a l’any. Així successivament, fins a arribar al 9% que sol fer-ho cada cap de setmana.

Sobre el que més els agrada a la majoria de visitants, un percentatge alt parla de les vistes i el paratge en general (60 de 107 enquestats), també de la tranquil·litat que s’hi respira, ja que consideren que el major atractiu del paratge és el seu entorn natural i la flora. En menor quantia destaquen els punts d’aigua, les ruïnes del monestir, les rutes i sendes, la muntanya i la fauna, entre altres.
Pel que fa als desavantatges, la majoria dels visitants no troba cap inconvenient (45 dels 107 enquestats). Després, per orde descendent, els principals desavantatges que es consideren són les ruïnes en mal estat, els excrements d’animals, la falta de fonts, etc.

Respecte al que troben a faltar a la Murta, dels 107 enquestats, 35 diuen que no troben res en falta. Si bé, altres (27) destaquen que haurien d’haver més punts d’aigua, fonts a l’eixida i en el camí. També han dit que falten papereres (8), així com un millor comportament per part dels visitants.

Respecte de la pregunta de si pagarien per entrar a la Murta, més de la mitat dels enquestats diu que no (56,7%). Un 32,7% diu que si que pagaria alguna quantitat.

Pel que fa a les visites rebudes en 2012, fins el mes de juny, un total de 20.013 persones van visitar la Murta. En 2011, al llarg de tot l’any, ho van fer 31.059 persones davant les 29.568 que ho van fer en 2010.

next