Presumpta falsificació d’informes tècnics per afavorir l’empresa Marina d’Or a Cabanes

Units demana a l’Ajuntament dur a la Fiscalia el cas front la gravetat dels fets
30 juny 2013 01:00h
RedactaVeu / Cabanes

Amb els únics vots favorables del PP, el plenari de Cabanes d’ahir va acordar remetre al Consell Superior d’Urbanisme, organisme autonòmic, un expedient perquè siga aquest qui determine si pertoca o no concedir una pròrroga a l’empresa Marina d’Or (Construcciones Castellón), a l’urbanització del PAI Torre de la Sal.

Aquesta proposta es fa mes d’un any després sense resoldre aquesta petició de pròrroga: l’empresa la va sol·licitar en març de 2012, i a hores d’ara, encara ni s’ha denegat ni concedit, a pesar d’haver insistit l’oposició reiteradament en denegar-li-la per incompliment greus.

Des d’Units pel Poble-Compromís, es va incidir durant el plenari que l’empresa tenia un termini de cinc mesos per fer el PAI, i aquest va començar al juny de 2006, per tant, a l’agost de 2011 les obres haurien d’haver estat entregades, i en cas de demanar pròrroga, aquesta havia d’haver estat sol·licitada abans de finalitzar el termini.

Curiosament, l’arquitecte municipal va emetre informe a 30 de maig de 2013, dient que les obres s’havien iniciat el 16 d’abril de 2007, basant-se sols en un escrit del promotor (i per tant, sí procediria a concedir la pròrroga), igualment van donar per vàlida aquesta versió el ‘Cap de secció de Secretaria’ i la nova Secretària Interventora, incloent informes de l’arquitecte municipal i secretari anteriors.

Tots aquests informes, tal i com va relatar el portaveu del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís, Carles Mulet, eren completament “falsos” i es podria estar davant d’un gravíssim cas de presumpta falsificació de document públic i prevaricació. Des d’Units es van mostrar fins a 13 documents oficials, visats i que formen part dels expedients municipals,

Aquesta documentació era sols una mínima part de la què conforma els expedients, i que demostren com els informes municipals estan “falsejats per beneficiar a l’empresa; la penalització per incompliments de terminis seria milionària, i suficient per llevar-li la condició d’urbanitzador”, va explicar Mulet.

Des d’Units es va demanar que de manera urgent es duguera el cas a la Fiscalia davant la gravetat dels fets.

“Per què els tècnics municipals donen la raó a un escrit de l’empresa, que diu que les obres van començar en 2007, quan ells saben que és mentida i ho podem demostrat mirant l’expedient?”.

next