Precari subministrament d’aigua per al rec en la Font de Sant Lluís i la Font d’En Corts

24 febrer 2014 01:00h
Compromís demana solucionar els problemes de subministrament d’aigua per al rec en la Font de Sant Lluís i la Font d’En Corts

Han presentat una moció al Consell Agrari per a que la Comissaria de Francs i Marjals resolga els problemes

En el Ple de l’Ajuntament de València de maig de 2013 el portaveu de Compromís Joan Ribó, va denunciar els problemes en les pedanies de l’Horta adscrites al sistema de Francs, Marjals i Extremals, per la manca de cabdals d’aigua suficients per tal de garantir la correcta irrigació de les parcel·les. En concret les pedanies de la Font de Sant Lluís i la Carretera de la Font d’En Corts que depenen de les escorrenties de les sèquies de Favara i Rovella
 
Després del període estival on en part es varen resoldre estos problemes gràcies a la intervenció dels tècnics del Cicle Integral de l’Aigua, garantint l’arribada de l’aigua depurada de la EDAR de Pinedo, pròxima a les pedanies implicades. Recentment s’han tornat a reproduir els problemes de subministrament, salvant la situació de sequera actual, degut a l’averia en un dels torns situats en la redona del nou Hospital La Fe amb el camí de Malilla, que fa arribar l’aigua sobrant de Favara a Francs i Marjals.
 
Vistes les condicions de sequera i amb la proximitat de les dates estivals i per tal d’evitar que continue el procés d’abandonament de les parcel·les de les explotacions ocupades per llauradors més joves per la impossibilitat de regar, Compromís ha exigit a la Comisaria de Francs i Marjals a resoldre els problemes de subministrament d’aigua per a rec de les parcel·les d’estes pedanies.
 
Joan Ribó, portaveu de Compromís, ha declarat: “És lamentable el desinterès de l’Ajuntament  pels llauradors ja que Francs i Marjals, depèn directament de la gestió municipal des de fa segles. No podem permetre que l’aigua sobrant de la sèquia de Favara es vaja pel col·lectors i es perga, en compte d’anar als llauradors. A l’horta de la Font d’en Carros i de la Font de Sant Lluís hi ha un grup de joves agricultors, no podem permetre que abandonen les terres per la falta d’aigua.”

 
next