EUPV-Alzira - La pobresa energètica i les privatitzacions

1 març 2014 01:00h
Les polítiques PP i PSOE han provocat que Espanya siga un dels països on els consumidors paguen l'electricitat més cara. Des de 2001 a 2012 la factura ha pujat una mitjana d'un 105,1 %, entre 2007 i 2012, un 49%, i si es compta des de 2006 el xicotet consumidor paga el 88% més. Per la qual cosa, la factura de la llum en Espanya és la tercera més cara d'Europa. En els últims cinc anys, les companyies elèctriques han obtingut 50.000 milions d’euros de beneficis. Iberdrola o Endesa foren la segona i tercera companyia que més beneficis han tingut en tota Europa en el 2012. I no només això: les elèctriques privatitzades han rebut enormes ajudes i la gran indústria rep subvencions anuals de 750 milions d’euros per “compensar”.

En el conjunt de l’Estat són un 10% (4 milions de persones) les famílies de classe treballadora les que estan patint l'anomenada  “pobresa energètica”, la qual té un impacte profund en la vida de les persones i pot influenciar, fins i tot, en l'esperança de vida. S'estima que en 2011 la pobresa energètica fou responsable de entre 2.300 i 9.300 morts prematures front a 1.480 provocades per accident de trànsit. Les conseqüències són múltiples: la falta de calefacció afecta a la higiene, la salut, així com aïllament social i altres manifestacions de pobresa i exclusió.

A nivell local des d’EU-Alzira hem portat diverses iniciatives per a combatre la “pobresa energètica”. Més de 700 famílies en la nostra ciutat han d’acudir a ajudes d’emergència i tenen dificultats per a poder tindre llum o aigua. I els pressupostos de l’Ajuntament per aquests conceptes s’han disparat. A més a més, moltes altres persones no arriben a final de mes i han de deixar de pagar l’electricitat per fer front a altres despeses. 

Des d’EU-Alzira hem instat a previndre talls de llum i hem proposat que l’Ajuntament establisca convenis amb les elèctriques per evitar-ho, a l’igual que també s’han fet per a pagaments en l’electrificació de Tulell i en altres operacions urbanístiques desastroses. Cal dir que el PP s’ha negat.

Davant d’açò, EU exigeix el compliment de la Constitució: la iniciativa pública ha d’estar per damunt de l’activitat econòmica. “La llei podrà reservar al sector públic recursos o serveis essencials” i al mateix temps “acordar la intervenció d’empreses si ho exigeix l’interés general” (art. 128). És per això que Izquierda Unida al parlament espanyol ha demanat la “immediata intervenció de les empreses del sector energètic”. Només cap la seua nacionalització, i que assumisquen les elèctriques el cost econòmic, social i ambiental que han provocat.

D'altra banda, el deute públic s’ha disparat per la nacionalització i per les ajudes a la banca. Aquest tipus d'actuacions deixa ben clar que hi ha recursos per a nacionalitzar i rescatar allò que es vol. 
 
Per la qual cosa diem que si hi ha diners per salvaguardar els interessos del capital i d’uns pocs, n'han d'haver per a tots, i més si cap per a recursos i serveis essencials tal com diu el citat article 128 de la Constitució. Per a què això passe, però, ens hem de fer sentir tota la ciutadania eixint al carrer si cal i pressionar igual que fan les empreses, quan fins i tot han dit públicament que se senten més d'altres països que espanyols, anunciant les seues inversions a l'estranger.

És hora que exigim un rescat ciutadà!

Paco Masià
Consell Polític d’EU PV-Alzira


    
next