El professorat interí es juga el lloc de treball en la convocatòria d’oposicions

STEPV denuncia pressions de Conselleria per aprovar un percentatge reduït de proves
2 juliol 2013 01:00h
RedactaVeu / València

L’STEPV és sabedor que comissions de selecció "han donat instruccions orals als tribunals perquè aproven un percentatge reduït, (un 30-40%) de les persones que es presenten, per agilitzar tot el procés del concurs oposició i poder acabar dins del termini marcat, que és el 13 de juliol".

Això "distorsionaria totalment el resultat de les oposicions perquè persones amb una bona preparació no superaran la fase de l'oposició".

Cal recordar que el nou acord de professorat interí, que STEPV no va signar, determina que el professorat interí que té aprovada una part de l'oposició en processos selectius anteriors mantindrà l'ordre en borsa si aprova ara tota la fase de l'oposició.
"Qui no té res aprovat amb anterioritat, perd el seu lloc actual i serà reordenat en la borsa d'acord amb el resultat de la fase d'oposició", assenyalen des del sindicat.

Per tant, tot el professorat interí que es trobe en aquestes casuístiques depén del resultat de la fase d'oposició per a mantindre el seu lloc actual o per a obtindre un nou lloc a la borsa.

Si les comissions de selecció i la Conselleria d'Educació estan donant ordres als tribunals perquè no aproven totes les persones que demostren suficients coneixements teòrics i pràctics en la fase d'oposició "s'està incorrent en una greu irregularitat amb conseqüències nefastes sobre les condicions laborals i de vida del professorat interí que depén del resultat de les oposicions".

 
 
next