Cabanes - PP vota en contra de les quatres mocions d’Units

1 abril 2014 01:00h
Cabanes, PP vota en contra de les quatres mocions d’Units per millorar Torre la Sal.
 
El PP va votar en contra de les quatre mocions presentades pel grup municipal d’Units pel Poble-Compromís que recollien reivindicacions dels veïns del PAI de Torre la Sal. L’excusa del PP era que suposadament totes les accions que s’estaven demanant les estaven ja fent o tramitant des de l’equip de govern, sense aportar cap prova que demostrara eixes suposades gestions, de nou, les paraules abstractes per votar en contra de propostes concretes.
           
Des d’Units es va recordar que a banda dels incompliments flagrants de l’empresa adjudicatària del PAI, està la realitat d’aquelles zones on des del govern municipal es van donar llicències d’ocupació de manera irregular, i que estan tributant des del primer dia; veïns que paguen com si visqueren a la plaça dels Hostals però no tenen serveis. Les mocions estaven obertes a ser modificades i pactades, però el PP es va negar a les quatre.
 
MOCIÓ PER DOTAR DE SERVEI D’AUTOBUS AL PAI TORRE LA SAL

Els veïns residents o estiuejants del PAI de Torre la Sal, es queixen contínuament i amb raó, de l’abandonament que pateixen, al estar en mig del no-res a pesar d’haver comprat en el seu dia uns habitatges amb la promesa d’estar en una zona urbanitzada i amb tot tipus de prestacions.

Siga de qui siga la responsabilitat de l’actual estat, l’ajuntament, dins de les seues competències, ha de garantir uns serveis mínims per  a aquests veïns, el poder gaudir d’una connexió per mitjà de transport públic almenys en els mesos estivals, ajudaria a millorar les condicions actuals i poder acudir a serveis bàsics com farmàcies, supermercats, i seria positiu tant per Orpesa com per Cabanes aquesta conexió.
per això es proposa
 
PRIMER: l’ajuntament de Cabanes es compromet a que de manera urgent es posarà en contacte amb l’ajuntament d’Orpesa, amb l’empresa concessionària dels serveis d’autobusos urbans d’aquest municipi veí, així com de les administracions superiors que puguen subvencionar aquests serveis, per tal d’estudiar la viabilitat econòmica de dotar de servei d’autobusos durant almenys els mesos de juliol i agost al PAI Torre la sal per donar servei tant als càmping, als edificis del PAI com al poblat marines.
SEGON: L’ajuntament de Cabanes es compromet a que de manera urgent es posarà en contacte amb l’empresa concessionària de les línies regulars diàries de conexió d’autobusos d’aquesta àrea amb Castelló, així com de les administracions superiors que puguen subvencionar aquests serveis, per estudiar la viabilitat econòmica d’incloure Torre la Sal en les línies regulars dels autobusos interurbans.
 
MOCIÓ PER DOTAR D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL PAI TORRE LA SAL

Els veïns residents o estiuejants del PAI de Torre la Sal, es queixen contínuament i amb raó, de l’abandonament que pateixen, al estar en mig del no-res a pesar d’haver comprat en el seu dia uns habitatges amb la promesa d’estar en una zona urbanitzada i amb tot tipus de prestacions.

Siga de qui siga la responsabilitat de l’actual estat, l’ajuntament, dins de les seues competències, ha de garantir uns serveis mínims per  a aquests veïns.
 
Per això es proposa:

PRIMER l'Ajuntament de Cabanes es compromet a que en termini de 10 dies es posen en funcionament els 150 nous fanals, o les que fecen falta realment,  de les etapes 0 i 1 que va acordar  en la reunió mantinguda el 7 d'Octubre amb els representats veïnals. Igualment, l’ajuntament estudiarà les opcions materials per buscar alternatives a l’actual sistema de cablejat per evitar en la mesura del possible el futur robatori del coure que ocasiona aquesta situació.
 
MOCIÓ PER DOTAR D’UN SERVEI DE NETEJA  AL PAI TORRE LA SAL

Els veïns residents o estiuejants del PAI de Torre la Sal, es queixen contínuament i amb raó, de l’abandonament que pateixen, al estar en mig del no-res a pesar d’haver comprat en el seu dia uns habitatges amb la promesa d’estar en una zona urbanitzada i amb tot tipus de prestacions.

Siga de qui siga la responsabilitat de l’actual estat, l’ajuntament, dins de les seues competències, ha de garantir uns serveis mínims per  a aquests veïns

Per això es proposa:

PRIMER. L’ajuntament de Cabanes es compromet a que en un termini de 10 dies es posen en funcionament un servei de neteja periòdic de les etapes 0 i 1  del PAI Torre la Sal, tal i com es va acordar per part de l’alcaldia amb els veïns en la reunió mantinguda el 7 d'Octubre.

SEGON: Aquest servei inclourà també el poblat tradicional i el passeig marítim, sempre oblidat
 
MOCIÓ PER DOTAR D’UN SERVEI DIGNE DE RECOLLIDA DE RESIDUS   AL PAI TORRE LA SAL

Els veïns residents o estiuejants del PAI de Torre la Sal, es queixen contínuament i amb raó, de l’abandonament que pateixen, al estar en mig del no-res a pesar d’haver comprat en el seu dia uns habitatges amb la promesa d’estar en una zona urbanitzada i amb tot tipus de prestacions.

Siga de qui siga la responsabilitat de l’actual estat, l’ajuntament, dins de les seues competències, ha de garantir uns serveis mínims per  a aquests veïns

Per aixó es sol·licita:

PRIMER: l'Ajuntament de Cabanes  es compromet a que en el termini de 10 dies s'instal·len els contenidors de reciclatge de plàstic, vidre i papers així com més nombre dels d'orgànic i s'ancoren al sòl perquè els forts vents no els arrosseguen, tant en  de les etapes 0 i 1  , com en el poblat tradicional.

 
photo
next