Xàbia - S'aprova reclamar la devolució del 'cèntim sanitari'

4 abril 2014 01:00h
EL PLE DE L'AJUNTAMENT APROVA PER UNANIMITAT LA PROPOSTA DE COMPROMÍS PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM SANITARI.

El passat dijous 27 el grup municipal Compromís, va presentar una proposta al ple corporatiu per reclamar la devolució de l'impost IVMDH, anomenat “cèntim sanitari”.

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de febrer de 2014 ha declarat contrari al Dret comunitari l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), l'anomenat “cèntim sanitari”, que es cobrava com a impost indirecte en la venda d'hidrocarburs (gasolines, gasoils, combustible de calefacció, etc…). L'Estat ve obligat a la devolució íntegra de les quantitats cobrades a l'excés.

Estos reintegraments es poden reclamar tant per empreses, organismes, entitats, societats, ja siguen públiques o privades, com pels particulars que puguen acreditar mitjançant factura de la despesa realitzada en combustible al llarg dels darrers 4 anys.

És per això que el Grup Municipal de Compromís proposà entre altres mesures al l’òrgan municipal competent a que done les instruccions oportunes als serveis tècnics municipals, econòmics i jurídics, per tal de continuar amb l'estudi de la quantificació de les xifres exactes que es podrien reclamar i la via administrativa de com fer-ho i com no a penjar els formularis que es puguen fer servir en la web de l’ajuntament o posar l’enllaç on poder descarregar-los.

Compromís per Xàbia


 
next