El vent, determinant en l’incendi de la Mariola de 2012

L’estudi de l’impacte del foc i dels tractaments post-incendi en la zona de Serelles està realitzant-se per part de la Universitat Miguel Hernández d’Elx
9 juliol 2013 01:00h
RedactaVeu / Alcoi

L’Ajuntament d’Alcoi, conscient de la necessitat de realitzar una sèrie d’actuacions per a millorar l’estat en que va quedar la zona incendiada i prevenir el risc d’incendis en futures anualitats, va posar en marxa una sèrie d’actuacions en col·laboració amb el Grup d’Edafologia Ambiental de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Segons Jordi Tormo, regidor de Medi Ambient, “entre aquestes és necessari destacar la realització d’un curs de capacitació on van participar més de 80 voluntaris i l’aplicació de la tècnica de mulch o encoixinat de palla sobre les superfícies incendiades per evitar l’erosió i promoure la regeneració dels sòls”.
 
En el marc d’aquesta col·laboració, la Universitat Miguel Hernández està realitzant l’Estudi de l’impacte del foc i dels tractaments post-incendi en la zona de Serelles (Serra de Mariola), del que s’han presentat recentment els primers resultats i dades parcials.

Per a això, l’equip d’investigació dirigit per Jorge Mataix-Solera ha anat prenent mostres de forma periòdica a les distintes zones de l’àrea incendiada per tal de valorar inicialment l’impacte del foc sobre els sòls en les zones més sensibles i veure l’evolució dels mateixos en terrenys sobre els que s’ha aplicat la tècnica de l’encoixinat de palla i en terrenys en els que no s’ha aplicat. L’estudi es va iniciar al desembre de 2012 i la seua duració estimada és de dos anys, és a dir fins desembre de 2014.
 
Segons Jordi Tormo, “es van delimitar 15 parcel·les de treball dins de les zones incendiades, diferenciant entre aquelles zones en les quals s’havia aplicat un encoixinat de palla i aquelles en les quals s’havien fet actuacions per tal d’extreure el pins cremats, a més de parcel·les testimoni on no s’havia fet cap de les dues actuacions anteriors”.
Les primeres conclusions presentades estan pendent de comparar-se amb noves analítiques que es realitzaran durant els propers mesos, però evidencien que el percentatge de matèria orgànica en els sòls de la zona de Serelles és prou baix i que, per tant, l’aplicació de la tècnica de l’encoixinat de palla ha permés protegir-los i fomentar la seua autorecuperació.
 

 
Amb tot, l’estudi evidencia que degut als episodis extraordinaris de vent que van tenir lloc els dies posteriors a la realització dels encoixinats de palla aquesta va patir l’impacte del vent en la seua distribució, si bé va servir per protegir les cendres que es van dipositar sobre la superfície del sòl.
 
Per altra banda, les següents analítiques que es realitzen presentaran els resultats sobre la compactació del sòl amb l’objecte de conèixer si hi ha hagut un canvi significatiu en les zones en les que s’han realitzat treballs de retirada d’abres i fusta cremada i com ha afectat açò a la cobertura vegetal i la regeneració natural.
 
A més, l’Ajuntament d’Alcoi continua amb la seua intervenció en la zona incendiada el 2012 realitzant actuacions per a prevenir el risc d’incendis en futurs anys. En concret, recentment s’ha realitzat en col·laboració amb la Penya l’Olleta de la Filà Miqueros una actuació a la zona de Serelles que ha consistit en el desfondat, eliminació de tocons i llaurat en profunditat amb tractor d’una sèrie de bancals propers a l’àrea recreativa de la Font de Serelles.
 
Segons indica Jordi Tormo, “després d’estiu es procedirà a realitzat el llaurat amb sembra i amb açò el que s’està generant és un perímetre de protecció de l’àrea recreativa, és a dir, una zona neta de base forestal i amb un manteniment com a zona de cultiu que frenaria les flames en cas d’incendi i que impediria que el foc arribés a la Font de Serelles”.

next