L'Alcúdia reforma les instal·lacions de la piscina coberta

1 febrer 2016 01:00h
L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA REFORMA LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA COBERTA DINS DEL PLA D’INVERSIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L’objectiu és reduir la despesa energètica en un 30% i l’impacte ambiental de la piscina coberta municipal

Per tal de reduir la despesa energètica i l’impacte ambiental de la producció d’energia de la piscina coberta municipal, s’ha portat a terme una reforma de les instal·lacions tèrmiques generadores d’aigua calenta per a climatització, calfament de piscines i producció d’aigua calenta sanitària.

Aquesta ha sigut una obres finalitzades del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València. Amb un pressupost de 60.000 euros, l’Ajuntament, a través de l’Oficina Verda municipal ha procedit a la millora de les instal·lacions de la piscina coberta.

La piscina coberta ja disposava d’una instal·lació solar tèrmica amb 200 m2 de superfície captadora que estava dimensionada per a produir el 30% de la demanda d’aigua calenta total de la piscina (uns 150.000 kWh anuals) però que es trobava avariada.
 

Amb la reforma s’ha posat en funcionament la instal·lació solar tèrmica i a més a més s’ha instal·lat un sistema de monitorització online de tota la instal·lació que permetrà controlar el correcte funcionament de la instal·lació solar tèrmica així com la optimització de la producció d’aigua calenta per a la climatització, calfament de piscines i producció d’aigua calenta sanitària.

Aquesta reforma ha sigut portada a terme des de l’Oficina Verda municipal, qui serà l’encarregada de controlar el funcionament correcte de les instal·lacions amb l’ajuda del nou sistema de monitorització online.

S’estima que amb les reformes escomeses s’obtindrà un 30% d’estalvi sobre la despesa energètica i reduirà l’impacte de la generació tèrmica gràcies a la producció d’energia renovable de la instal·lació solar tèrmica, una de les més grans instal·lades en les piscines cobertes de la comarca.
 

 
next