L’Alcúdia amb la Plataforma per la Sanitat Pública de la Ribera

2 desembre 2016 01:00h
L’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà en el seu darrer plenari amb el vot favorable de Compromís i el PSPV i l’abstenció del PP una moció en què demana la reversió a la gestió pública de l’Hospital de la Ribera i la seua ària de salut. 

La moció explica que al Departament de Salut de La Ribera portem des de l’any 1999 sofrint la privatització d’un servei tan bàsic com la salut. L’Ajuntament  considera que la gestió directa té com a únic objectiu prestar una Assistència Sanitària de qualitat, mentre que “Ribera Salud”, com empresa privada que és, té com a objectiu el benefici econòmic.

L’Ajuntament de l’Alcúdia acordà donar suport a totes les gestions de la Generalitat Valenciana, per finalitzar el contracte de la gestió de la sanitat en La Ribera amb la modalitat de concessió administrativa, de manera que els diners que ixen de les arques públiques i esdevenen beneficis per a les empreses privades revertisquen en la ciutadania en forma de millores efectives en l'Hospital de la Ribera i el seu departament de Salut.

Fa falta que la Conselleria de Sanitat gestione directament la Sanitat de La Ribera perquè valore realment la falta de llits hospitalaris, les altes incentivades, el temps d’espera quirúrgic i de Consulta existents, la falta de personal i la reducció de les substitucions, que repercuteix en la qualitat assistencial.

La moció exigeix a la Conselleria de Sanitat que faça complir escrupolosament el Plec de Condicions, que “Ribera Salud” execute totes les infraestructures pendents i que mantiguen les actuals en perfecte estat de funcionament.  

Igualment s’exigeix que es mantinga la cartera de serveis del Departament de La Ribera dins de la planificació de la Conselleria de Sanitat. Les prestacions i les especialitats que té actualment l’Hospital de La Ribera estan contemplades en el Pla d’Ordenació dels Recursos Sanitaris de la Conselleria de Sanitat i, per tant, cal garantir el manteniment d’aquesta cartera de serveis vigent. D’aquesta manera no tindrem que realitzar desplaçaments a hospitals de València, perquè el  Hospital de La Ribera continuarà funcionant igual.  

L’Ajuntament també demana que es deixe de sembrar la por i la preocupació entre la població i el personal que treballa als centres sanitaris de La Ribera. El dia 1 d’abril de 2018 tots els centres sanitaris continuaran prestant el mateix servei sanitari a la població i amb el mateix personal. Igualment s’insta a l’empresa “Ribera Salud” a que accepte el final de la concessió i no entrebanque amb  recursos innecessaris el termini de la mateixa.

next