103 persones han participat en el procés de selecció del Segon Pla d’Ocupació de Pedreguer

30 març 2014 01:00h
La comissió baremadora va acabar la seua funció el passat divendres, per seleccionar quines 60 persones poden acollir-se al taller ocupació
 
De les propostes sorgides en els programes de pressupostos participatius, cal destacar la que fa referència al foment d’ocupació i que l’Ajuntament de Pedreguer materialitzà amb l’aprovació d’un segon Pla d’Ocupació Local per a l’exercici 2014. S’iniciarà durant el proper mes d'abril i tindrà una duració de 9 mesos (3 més que l'any passat). Hi participaran 60 persones desocupades (40 més que l'any passat) en torns de 20 persones durant tres mesos cada torn, per treballar com a peó agrícola i forestal o peó de serveis generals, rebran una beca mensual d'uns 450€ (385 l'any passat). A més a més, els participants rebran una formació i orientació laboral per tal de facilitar-los les eines a utilitzar en la recerca de treball.
 
Per poder participar al pla d’ocupació, s’ha hagut de presentar la sol·licitud junt amb la documentació requerida en la mateixa, fins el passat divendres 21 de març. Finalment, han estat 103 persones les inscrites (dues més que l'any passat). Una comissió formada per 5 treballadors del mateix Ajuntament ha puntuat cada candidat segons els criteris establerts i els 60 amb més puntuació entraran dintre d'aquest segon pla d’ocupació de Pedreguer. Han quedat com a reserves 28 persones.
 
Els beneficiaris del programa seran persones desocupades inscrites en la corresponent Oficina Servef i en l’Agència de Col·locació de Creama de Pedreguer, i veïns del municipi, empadronats a Pedreguer de manera ininterrompuda al llarg de 60 mesos.
Tindran preferència els col·lectius més afectats per la crisi al municipi, i els aturats de llarga duració, així com les famílies sense cap ajuda econòmica.
 
Cal recordar que el passat 24 de març es va obrir el termini per participar en la segona part d'aquest Pla i que obre el ventall de llocs a auxiliar administratiu i ajuda a domicili. 
 
Hi ha de temps per participar fins el 4 d'abril. Les bases d'aquesta segona part es poden consultar a la web municipal.
 
Una altra iniciativa que, amb el Taller iniciat a desembre (Verd i Pedra), ajudarà, sens dubte a les persones més necessitades de Pedreguer.

next