La taula d’experts rebutja el ‘fracking’ al Maestrat

Demana que no es concedisquen els permisos de prospecció
21 juliol 2013 01:00h
RedactaVeu / Castelló
 
El portaveu de Compromís en la Diputació, Enric Nomdedéu, ha anunciat que “els experts de la taula del ‘fracking’ de la Diputació de Castelló rebutgen els projectes de ‘fracking’ al Maestrat”.
 
Així ho determinen els geòlegs, hidròlegs, enginyers i experts hídrics de la taula constituïda en la Diputació a proposta de Compromís per a avaluar els riscs dels projectes de ‘fracking’ presentats a les comarques del Nord. Segons explica Nomdedéu, en l'informe final, i gràcies a què des de Compromís se’ls va remetre a tots els components de la taula la documentació de les sol·licituds de Montero Energy, la comissió ha afegit un apartat específic de ‘Conclusions i recomanacions respecte a les sol·licituds de les Comarques del Nord'.
 
En aquest apartat es conclou que “segons el parer de la Comissió, i tenint en compte la vulnerabilitat de l’aqüífer del Maestrat, la fragilitat dels ecosistemes existents en el territori, l’absència de rigor tècnic en la documentació presentada així com la falta d’acreditació de la solvència exigible, no afavoreixen l’atorgament dels permisos sol·licitats”.
 
Segons Nomdedéu, davant les conclusions d’aquest fòrum d’experts, que han treballat durant mesos per a analitzar aspectes de seguretat, afecció als aqüífers, riscs… del ‘fracking’ en el subsòl de Castelló, “des de Compromís en la Diputació ja hem enregistrat una proposta per escrit perquè la Diputació atenga les recomanacions dels experts, rebutge els projectes del Maestrat i inicie les actuacions i gestions pertinents perquè les conselleries competents tinguen en compte l'informe i rebutgen el projecte”.
 
Segons Nomdedéu, “el contingut íntegre de l'informe no és, en absolut, un al·legat contra el ‘fracking’, però en l’àrea específica de Castelló i del Maestrat, els experts s'han mostrat contundents en el rebuig d’utilitzar aquesta tècnica al Maestrat tant en les proves inicials com en l’explotació posterior”.
 
Així s’indica en el paràgraf final de les conclusions de la taula: “Per consegüent, respecte a les sol·licituds d’investigació en el sector nord de les Comarques del Nord, i tenint en compte els riscs ambientals associats, l’absència de regulació específica i la debilitat tècnica de les sol·licituds presentades, considerem pertinent aplicar rigorosament el ‘principi de cautela’ i, en conseqüència, que no estimen convenient l’atorgament dels permisos d’investigació sol·licitats”.
 
Davant les conclusions de la taula d'experts sobre el ‘fracking’, des de Compromís s'ha presentat per registre una moció perquè el pròxim ple assumisca el document, que impedisca els projectes de ‘fracking’ al Maestrat i trasllade a la Generalitat la necessitat ‘d’aplicar el principi de cautela y rebutge les sol·licituds de prospecció presentades’ a Castelló.

next