Referèndum sobre el cap de l'Estat i no una llei orgànica de continuïtat

3 juny 2014 01:00h
Baldoví: “Una societat moderna i democràtica vol un referèndum sobre el cap de l'Estat i no una llei orgànica de continuïtat”

Compromís ha registrat una Proposició No de Llei en el Congrés perquè es regule la igualtat dels ciutadans a l'hora del sufragi actiu i passiu i perquè el buit legal existent “òbriga la possibilitat de la construcció d'un estat en el qual la ciutadania puga decidir lliurement la seua representació política i institucional, una opció la regulació de la qual nasca del parlament”.
 
El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, considera que l'abdicació del rei, “obri una porta per a seguir avançant cap a la democràcia total i cap a una societat realment moderna. Per això, des de Compromís considerem que ara és el moment de fer un referèndum, que siguen els ciutadans els qui voten al cap de l'Estat”.
 
Per eixe motiu, la reacció del diputat de Compromís en la cambra baixa ha sigut preparar i registrar una Proposició No de Llei en menys d'una hora de la notícia, mitjançant la qual “l'única solució a la falta de regulació és la democràtica: oferir a la ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de l'Estat espanyol, inclosa el cap de l'Estat, siguen designats mitjançant elecció dels ciutadans i ciutadanes, ja siga de manera directa o a través dels seus representants, tal com estableix l'article 23 Constitució Espanyola”.
 
Segons contempla la proposta de Compromís, “l'article 57 de la Constitució estableix taxativament el caràcter hereditari de la Corona, i així disposa que en el seu apartat primer que “La Corona d'Espanya és hereditària en els successors de S. M. Don Joan Carlos I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica.” Com veiem, res es diu respecte a la possibilitat d'abdicació en favor d'aquesta o una altra persona ni quant a la possibilitat de donació prèvia a la defunció, sent l'herència l'únic mecanisme previst per la Carta Magna l'origen de la qual únicament pot venir mortis causa”.
 
En opinió de Baldoví, “la recent notícia feta pública el 2 de juny de 2014 d'abdicació del rei en favor del seu fill, suposa situar-se en un supòsit de fet freturós de regulació al que el Parlament ha de donar resposta immediata. L'abdicació del rei i el buit legal existent obrin la possibilitat de la construcció d'un estat en el qual la ciutadania puga decidir lliurement la seua representació política i institucional, una opció la regulació de la qual ha de nàixer d'aquest Parlament”.
 
Per tot això, des de Compromís es proposa que el Congrés dels Diputats “inste al govern a impulsar el procés legislatiu relatiu a la regulació de la situació creada davant l'abdicació del rei en el sentit d'aprofundir en la democratització de l'Estat espanyol establint el principi d'elecció directa o a través dels seus representants de tots els càrrecs públics i institucionals, inclosa la Prefectura de l'Estat, per part dels ciutadans i ciutadanes, garantint el principi d'igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes tant en el sufragi passiu com en l'actiu”.
 
La proposta continua amb que eixe procés, “ha de comptar amb la màxima participació ciutadana de tots els àmbits polítics, socials i acadèmics a fi d'iniciar un debat públic sobre la democratització de l'Estat”. Així mateix, la Proposició No de Llei de Compromís afegeix que el procés proposat, “haurà de concloure mitjançant referèndum, perquè de manera lliure i directa la ciutadania puga decidir sobre els canvis en l'ordenament jurídic que aquesta proposta requereix”.
 
Compromís per Crevillent

photo
next