Pedreguer demanarà a Cadastre que resolga els problemes existents

2 març 2017 01:00h
El passat dijous 1 de març, en la tercera reunió de la Comissió sobre els Valors Cadastrals, tingué lloc la presentació dels resultats de l’estudi tècnic extern encarregat per a conèixer la situació dels valors cadastrals al municipi. L’estudi, que s’ha dut a terme entre els mesos de novembre i febrer, ha consistit en la determinació i anàlisi comparatiu dels valors cadastrals dels habitatges de Pedreguer respecte del seu valor de mercat. El treball realitzat ha revelat la inadequació dels primers tant al casc urbà com a les urbanitzacions i al polígon industrial. Així, en el cas del casc urbà, els valors cadastrals estarien per sobre d’allò corresponent (en un 27,34% de mitjana), mentre que a la resta de sectors estaria per baix (un 24,03% al polígon industrial, un 17,95% a la Sella, un 7,88% a la Muntanya de Pedreguer i un 5,69 a la Solana). Segons assenyalà l’autor de l’estudi, aquesta inadequació s’explicaria pel fet d’haver-se utilitzat un valor de repercussió incorrecte (superior a allò corresponent) en la realització de l’actual ponència de valors (de 2007).

Vistes aquestes dades, la Comissió acordà traslladar a Cadastre, tot aportant-hi l’estudi, el problema detectat en la ponència de 2007 i la necessitat de corregir el valor de repercussió per tal que els valors cadastrals s’adeqüen a la seua situació real. En cas que les solucions aportades per Cadastre no resulten satisfactòries, l’Ajuntament procedirà a sol·licitar una nova ponència, que únicament s’acceptarà si es realitza correctament i de manera ajustada a la realitat.

La Comissió sobre els Valors Cadastrals fou creada de resultes del ple del passat 28 d’abril, amb la voluntat d’analitzar la situació actual dels valors cadastrals a Pedreguer per tal de resoldre la controvèrsia de què ha estat objecte aquesta qüestió, provocada per l’existència de dubtes sobre la correcció de l’última ponència de valors realitzada al municipi (que data dels anys de la bombolla immobiliària), a pesar de les diferents mesures aprovades en l’actual i anterior legislatures per tal de resoldre-la. En aquest sentit, i precisament per tal de dissipar per fi tots els dubtes existents sobre el particular, les reunions estan obertes a l’assistència i intervenció de la ciutadania.

 
 
next