Comunicat del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sueca

28 març 2014 01:00h
Davant del comunicat emés per part d’Esquerra Unida del País Valencià, relatiu al fet que l’Ajuntament de Sueca ha desaprofitat 75.000 € en subvencions per a formació i ocupació, cal remarcar que l’Ajuntament de Sueca ha sol•licitat i tramitat totes les ajudes i convocatòries que s’han fet des de la Generalitat Valenciana i la Diputació. Durant 2013, hem gestionat un muntant de 344.946,54€. En l’actualitat, hem acollit, com tots els anys, el Pla de Formació Ocupacional, gestionant un total de tres cursos i un taller, formant a un total de 55 persones.

També hem participat en el Pla Conjunt de les Administracions Públiques,  consignant i destinant els diners públics a fomentar l’ocupació, quan gran part dels ajuntaments valencians no han pogut destinar cap euro ni han mostrat cap interés en este Pla.

La informació de la qual disposa EUPV mostra el gran grau de transparència i claredat amb què l’Ajuntament de Sueca, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local, gestiona els diners públics i s’implica cada dia en la Formació, Orientació, Inserció laboral i ajuda en la tramitació d’empreses dels ciutadans i ciutadanes de Sueca.

Hem acollit també la subvenció de l’EMCORP, a la qual EUPV no fa referència, oferint treball a sis persones en Sueca i a quatre en les EATIM, quan quasi cap ajuntament ha volgut acollir-se per les dificultats en la tramitació i les condicions que s’atorgaven.

L’escrit presentat per EUPV és un clar intent de confondre la població, perquè no fa al•lusió a la quantitat de programes, cursos i tallers que s’han gestionat, sinó només a les traves que posa la Conselleria per a la seua gestió, deixant patent amb això que únicament pretén menysprear l’impecable treball i la transparent gestió del Departament de Promoció Econòmica, al no poder demostrar cap falta de participació, interés i determinació en la formació, inserció i treball dels suecans i suecanes.

Pel que fa a les minoracions, cal dir que la complexitat burocràtica i les exigències dels programes subvencionats que marquen les entitats convocants (Generalitat i Diputació), són les que li resten eficàcia a estos, a més de suposar un cost addicional a l’entitat que els tramita (en este cas, l’Ajuntament de Sueca), que ha de suportar les conseqüents minoracions.

Respecte a les minoracions en els cursos i tallers, cal destacar que es demana la inserció de tots els alumnes en les empreses, amb uns terminis i uns requisits impossibles d’aconseguir en estos temps de crisi laboral i econòmica que patim.

Respecte a la publicitat i convocatòria a què al•ludix EUPV en el comunicat, concretament respecte al Pla d’Ocupació Conjunt convocat per la Diputació de València, l’Ajuntament de Sueca sí que va realitzar una gran difusió, destinant cinc persones a visitar a les empreses locals durant els mesos de juliol i agost de 2013, per a la qual cosa es va demanar en un informe les impressions de l’empresariat local quant a la intenció de sol•licitar subvenció per a la contractació de treballadors amb els requisits que previsiblement es preveien en la convocatòria. Una vegada més, ha quedat patent que el problema d’arrel no és tant la difusió dels programes, sinó la pròpia estructura i exigències per a poder acollir-se a estos.

El que cal qüestionar-se, per tant, són eixes complexitats burocràtiques i exigències determinades en els programes relatius a subvencions en matèria d’ocupació i formació, convocats per la Generalitat i altres administracions; exigències que minven la seua eficàcia (és molt difícil complir els requisits exigits), i que, d’altra banda, volen deixar en evidència a l’Administració tramitadora (ajuntaments), que és la que està més prop del ciutadà.

Senyors i senyores d’EUPV no intenten confondre els ciutadans de Sueca. La labor de l’Ajuntament ha sigut impecable i altament implicada en la consecució d’una bona formació, així com en la inserció laboral, recerca de treball i creació d’empreses.

Gràcies.

next