El PP vota en contra d'analitzar la situació del PAI Marina d’Or Golf

1 juliol 2014 01:00h
Com sempre, la negativa del PP al diàleg va impedir aprovar-se la moció d’Units pel Poble-Compromís, que demanava crear una comissió de treball que avalue la situació creada per a aclarir en quina situació queda els PAIS adjudicats a una empresa que ha entrat en concurs de creditors.

Aquesta petició es feia després de que a pesar d’aquesta nova situació, no s’haja convocat cap comissió d’urbanisme d’aquest assumpte; comissions que no es fan des de fa molt de temps, a pesar dels múltiples problemes i complicacions urbanístiques existent al tot el terme . De nou, des del PP es va dir que primer des d’alcaldia es farien de manera unilateral i pel seu compte suposades gestions, de les quals no es donava participació ni veu a l’oposició.
 
MOCIÓ PER RESOLDRE L’ADJUDICACIÓ DEL PAI MARINA D’OR GOLF
 
En 2003, PP i PSOE de Cabanes van acordar adjudicar a l'empresa “Construccions Castelló 2000”, del Grup Marina d’Or, la urbanització del PAI de Torre la Sal, el qual, a hores d’ara  encara no s'ha acabat i està sent objecte de controvèrsia municipal en haver-se sol·licitat una pròrroga per a finalitzar-ho, suposadament fora de termini. 

En 2005, PP i PSOE de Cabanes i Orpesa aproven l'adjudicació a “Construccions Castelló 2000” del major PAI d'Europa, Marina d’or Golf (popularment conegut com a Món Ilusón pel parc temàtic que va servir d'excusa per a promoure és PAI

Aquest PAI és paralitzat pels ajuntaments ( no arriben a aprovar el programa), i posteriorment anul·lat en dues ocasions pel TSJ valencià, pendent ara dels recursos presentats.

En total silenci, al gener de 2011, Construccions Castelló 2000 és absorbida per “ Marina d’Or-Loger SA ( 04/01/2011) 

http://www.boe.es/borme/dias/2011/01/18/pdfs/borme-b-2011-11-12.pdf

I a l'octubre de 2012, Marina d’Or-Loger SA, també en silenci, decideix canviar-se el nom de COMERCIALIZADORA MEDITERRÀNIA DE VIVIENDAS S.Ahttp://www.boe.es/borme/dias/2013/10/09/pdfs/borme-a-2013-193-12.pdf , un nom anodí que no relaciona a aquesta amb el grup Marina d’Or.

Curiosament, fa pocs dies s'ha fet públic que la desconeguda per tots “ COMERCIALIZADORA MEDITERRÀNIA DE VIVIENDAS se troba en situació de concurs de creditors i intervinguda per l'administració concursal, segons ha establit el Jutjat del Mercantil NÚM U de Castelló en acte de data 24 d'Abril de 2014.

Òbviament, ningú coneixia a aquesta empresa, i per casualitat es va poder relacionar com Marina d’Or, però es va donar a entendre que seria una de les seues filials sense importància, quan, contràriament, era l'empresa que tEnia que fer els PAIS de Torre la SA, i Marina d’OR Golf, de 18 milions de metres quadrar-vos. El canvi de denominació mesos abans d'entrar en concurs no era per tant una coincidència, sinó pura estratègia per a ocultar aquesta situació i evitar-se la publicitat negativa que haguera sigut anunciar que Marina d’Or-Loger era la que havia entrat en concurs de creditors.

Per tant, que entre en concurs l'empresa que ha assumit aquests PAIS, i s'haja ocultat, és més que preocupant, ja que no ofereix cap garantia que una empresa concursada puga assumir ara els compromisos que tènia adquirits, entre ells, la construcció de dues PAIS enormes, un d'1,5 milions de m2 i un altre de 18, com pot fer front a aquests si està concursada?, què esperem com ajuntament per a rescindir l’adjudicació vista la incapacitat econòmica d'aquesta?, què ha passat amb els avals anul·lats dels PAIS? 

Per tot açó, es presenta la següent moció.
 
Primer: L’ajuntament de Cabanes acorda crear de manera urgent una comissió política i tècnica que avalue la situació creada per a aclarir en quina situació queda els PAIS adjudicats a una empresa que ha entrat en concurs de creditors, valorant la possible resolució de la condició d’urbanitzadora a l’empresa ara en concurs.

 
photo
 
next