Cabanes, no s’aprova la moció per demanar que el cap de l’Estat es vote

3 juliol 2014 01:00h
Cabanes, no s’aprova la moció per demanar que el cap de l’Estat es vote democràticament.
 
Amb arguments suerrealistes, la majoria absoluta del PP i amb l’abstenció del PSOE, no va prosperar esta moció en el darrer ple ordinari de Cabanes.

MOCIÓ EN CABANES PER DEMANAR QUE EL CAP DE L'ESTAT ES VOTE DEMOCRÀTICAMENT


L’article 57 de la Constitució espanyola estableix taxativament el caràcter hereditari de la Corona, i així, disposa, en el seu apartat primer, que «La Corona d’Espanya és hereditària en els successors de SM Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica».

Com veiem, no es diu res quant a la possibilitat d’abdicació en favor d’aquesta o una altra persona ni quant a la possibilitat de transmissió prèvia a la defunció i consagra l’herència com l’únic mecanisme previst per la Carta Magna, l’origen de la qual únicament pot donar-se mortis causa.

La recent notícia feta pública el 2 de juny de 2014 d’abdicació del rei en favor del seu fill, suposa situar-se en un supòsit de fet que no té cap regulació i al qual el Parlament ha de donar resposta immediata.

L’única solució a la falta de regulació és la democràtica: oferir a la ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de l’Estat espanyol, inclòs el cap de l’estat, siguen designats mitjançant l’elecció de la ciutadania, ja siga de manera directa o a través dels seus representants, tal com estableix l’article 23 de la Constitució espanyola.

L’abdicació del rei i el buit legal existent obri la possibilitat de la construcció d’un estat en el qual la ciutadania puga decidir lliurement la seua representació política i institucional, una opció que cal  regular en este Parlament.
I és per això que l’Ajuntament de Cabanes:
 
ACORDA
 
-L’ajuntament de Cabanes insta el Govern de l’estat a impulsar el procés legislatiu pel que fa a la regulació de la situació creada davant l’abdicació del rei en el sentit d’aprofundir en la democratització de l’Estat espanyol i establir el principi d’elecció directa o a través dels seus representants de tots els càrrecs públics i institucionals, inclòs el cap de l’estat, per part de la ciutadania, garantint el principi d’igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes tant en el sufragi passiu com en l’actiu.
-Aquest procés ha de comptar amb la màxima participació ciutadana de tots els àmbits polítics, socials i acadèmics per tal d’iniciar un debat públic sobre la democratització de l’Estat.
-Aquest procés haurà de concloure mitjançant un referèndum perquè de manera lliure i directa la ciutadania puga decidir sobre els canvis en l’ordenament jurídic que aquesta proposta requereix.

photo
 
next