Cabanes, noves obres il·legals?

15 juliol 2014 01:00h
-
S'ha demanat a l'alcaldia explique les mesures que pensa adoptar al respecte despres d'aquesta aparent il.legalitat 

Segons el registre d’eixida 1830, Exp 276/14, datat en divendres passat dia 11 , respecte a les llicències atorgades a l’empresa Frost-trol SA al polígon S4, des de l'alcaldia s'ens informa al nostre grup municipal que:

PRIMER: en primer lloc s’informa que encara no estarien legalitzades les relatives a l’expedient 102/07; és a dir, que a pesar d’estar construïdes des de 2007 no estarien legalitzades en l’actualitat, per aixó demane ser informata dels requeriments fets per restaurar la legalitat urbanística des d’eixa data per part de l’ajuntament
 
SEGON: en el cas de les llicències per al a construcció de noves naus exp 310/14, es diu que es troba en tramitació encara les llicències, requerint aporte la documentació que esmene les deficiències i legalització de la nau original, entenent per tant, que no estarien legalitzades estes obres, per contra, en observació feta el mateix dia 11, es veu clarament com les obres estan fent, per tant, aparentment sense llicència.

SI veieu les fotos, per estar aparentment sense llicència... van bé les obres. Des de 2007, un cúmul d'irregularitats, mentre a qualsevol veí se li demana complir escrupolosament la legalitat, es veu hi han empreses que fan el que volen. Recordem que es va ubicar en una zona no programada com industrial sinó agrícola, i va partir una tramitació tormentosa al ser en part zona inundable per patricova.

 
photo
 
next