Benissa - Referèndum sobre les prospeccions petrolíferes

11 setembre 2014 01:00h
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BENISSA (10-9-2014)

Per la realització d’un referèndum sobre les prospeccions petrolíferes a les nostres costes
 
L’economia de Benissa té com a activitat principal el turisme. L’atractiu turístic de la nostra ciutat, amb quatre quilòmetres de costa i precioses cales com Les Bassetes, Els Pinets, La Llobella, l'Advocat i El Baladrar amb aigües de gran qualitat abanderades per la magnifica platja de La Fustera, amb un espai natural envejat, un poble mil·lenari amb una rica oferta història i cultural no es pot entendre sense la preservació del medi natural que ens envolta.
 
Sectors estratègics i fonamentals per a l’economia productiva del nostre municipi com el sector hostaler i turístic, van lligats igualment a la qualitat de les aigües de la nostra mar, les espècies animals, el peix i el marisc que consumim, i la vida vegetal que en ell habiten, i la qualitat de les nostres platges.
 
El futur de Benissa, d’igual forma que el seu passat, estan lligats a la nostra Mar Mediterrània. La seua protecció ha de ser primordial, no ens juguem només el nostre futur econòmic, també ens juguem la nostra idiosincràsia social i cultural.
 
Recordem que el govern de l'estat espanyol va autoritzar en 2010 unes prospeccions petrolíferes a pocs quilòmetres de les nostres platges. Aquesta decisió –presa a Madrid– s’ha traduït en un gran rebuig de la ciutadania valenciana, de tota la comarca, i evidentment també, benissera. Pescadors, hostalers, empresaris turístics i ecologistes i tants i tans ciutadans anònims que s’han adherit a les distintes campanyes locals. Al nostre poble baix el nom de: Benissa diu NO, una plataforma ciutadana molt activa contra les prospeccions petrolíferes.
 
Per altra banda, el govern de la Generalitat no ha volgut rebutjar aquesta activitat industrial a la mar, malgrat les peticions realitzades des del grup parlamentari de Compromís a les Corts i també des del mateix Ajuntament de Benissa que ha rebutjat també aquestes prospeccions en acords plenaris de gener del 2011 i març d'enguany.
 
És obligació de les diferents administracions públiques governar per a les persones i d’acord amb el que el poble demana. I més encara, quan la decisió de permetre les prospeccions petrolíferes posa en perill el futur econòmic de Benissa.
 
Per tot això, i tenint en compte que la Llei 8/2010 de 23 de juny de la Generalitat sobre Règim Local al seu article 143 avala la iniciativa i consulta popular quan es tracten qüestions de gran importància per al municipi, des del grup municipal Compromís demanem al ple de l'Ajuntament de Benissa que es prenguen els següents
 
ACORDS

-Que el Ple de l’Ajuntament de Benissa acorde sotmetre a Consulta Popular via internet, la decisió de permetre o no les prospeccions petrolíferes front a la costa benissera.
 
-Que l’Ajuntament de Benissa organitze, impulse i fomente la realització de l’esmentada consulta entre els veïns.

Compromís per Benissa

photo
 

Descargas

next