Algemesí - Problemes de soroll dels veïns

13 setembre 2014 01:00h
Esquerra unida demanarà responsabilitats al regidor de policia i al cap de policia pel seu desinterès.

A primeries de juliol uns veïns i veïnes d’un carrer cèntric ens van demanar per pal·liar una situació de soroll provocada per una panificadora que a les 4 o les 5 de la matinada iniciava en mig del carrer les tasques de carrega i descarrega. De forma immediata ens posarem en contacte amb el regidor responsable tant per via telefònica com per correu electrònic per assabentar-lo i posarà remei a la situació.

El problema es va trobar agreujar amb l’arribada de l’estiu, ja que la calor obligava a dormir amb les finestres obertes i van ser aleshores quan van detectar el problema dels sorolls.

Davant el manifest desinterès del regidor el nostre grup municipal i mitjan els seus representants a les comissions informatives, varem aprofitar la comissió de personal del mes de juliol a la que va acudir el cap de policia a informar sobre les actuacions i la memòria de l’any 2013. Aprofitarem per comentar que no era possible que actes incívics alteraren el normal dret al descans de les persones. El cap de policia ens assegura que investigarien els fets, però la realitat a estat tot el contrari, ha passat pràcticament l’estiu i de moment i com ens informen els veïns i veïnes no s’ha pres cap mesura, l’empresa a continuat amb la carrega i descarrega a deshores i provocant i alterant el descans de les persones afectades.

Es per aquest motius que al proper plenari de setembre demanarem la presa de mesures preventives i les responsabilitats pertinents.


 

Descargas

next