Llíria - Cal crear un punt de trobada familiar (PTF)

21 setembre 2014 01:00h
Garcia: “L’extensió geogràfica i la dispersió poblacional apunten Llíria com el lloc més idoni, ja que el PTF més proper per a les poblacions del Camp de Túria i Serrans està a Paterna i ha de donar cobertura fins el Racó d’Ademús”.
 
Segons el portaveu de Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, la situació social de crisi econòmica i elevades taxes d´atur que venim patint els últims anys, ha vingut afectant i traspassant-se a la situació familiar de les parelles, que per acomiadaments, restriccions salarials, atur o dificultats econòmiques de tota índole han malmès l´estabilitat del vincle familiar i la parentalitat dels menors.
 
Els Punts de Trobada Familiar  (PTF) es troben regulats per la Llei 13/2008, de 8 d’octubre, de la Generalitat, i tenen com a missió segons l’art. 18:
 
“1. Supervisar l’entrega i arreplegada dels menors per a la realització de visites que s’efectuaran fora del centre.
2. Tutelar les visites que tinguen lloc en el Punt de Trobada Familiar quan així ho establisca una resolució judicial o administrativa”.
 
La necessitat de la seua creació en Llíria rau en el creixent nombre de crisis familiars en les quals el progenitors son incapaços de regular les entregues de llurs fills per a  i garantir el contacte d´ambdossos progenitors amb ells, el que genera una nombrosa litigiositat, despesa en atenció dels forces i cossos de seguretat i estrés en els progenitors, els parents i sobretot en els propis xiquets.
 
Segons Garcia, el servei que presta el PTF es gratuït (art. 20 Llei 16/2008) i está format per un equip mínim format per un Lletrat o Lletrada, que serà qui coordine el Punt de Trobada, un Psicòleg i un Auxiliar Administratiu. L’equip tècnic podrà completarse amb les figures d’un Treballador Social i/o, Educació Social (art. 6 Llei 16/2008). La creació d´un PEF es regula a l´art. 31 de la Llei 16/2008 i s´autoritza per la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana.
 
Davant esta necessitat, Compromís ha proposat que l’ajuntament de Llíria inste a la Conselleria competent en la matèria de Punts Trobada Familiar, a dotar pressupostàriament la creació i manteniment  d´un PTF per al partit judicial de Llíria de cara als pressupostos de 2015.
 
La Coalició també proposa que en ares a facilitar esta implantació del PTF en Llíria, l´Ajuntament estudie la possibilitat de posar a disposició instal·lacions ja existents, com ara l´edifici multiusos, que per la seua proximitat amb els jutjats resultaria idoni com a ubicació del PTF de Llíria.

Compromís per Llíria

photo
 
next