Crevillent - Moció contra el canvi de la llei electoral que pretén el PP

24 setembre 2014 01:00h
Crevillent a 22 de setembre, en la moció es demana que l’Ajuntament de  Crevillent manifeste el seu rebuig a la modificació de la llei electoral, en els termes en què s’ha anunciat o en altres semblants que aprofundisquen en la manca de proporcionalitat i representativitat plural de la societat.
 
En la proposta dels dos grups es manifesta que ha hagut unes eleccions europees que han evidenciat (com així també ho deixen palés totes les enquestes sociològiques) un possible canvi cap a una major pluralitat representativa i política de la societat que afectarà a la composició de noves majories més plurals. És a dir, el PP veu seriosament amenaçada la seua supremacia electoral, sobretot a l’àmbit municipal. Per a qualsevol partit polític democràtic la constatació d’eixa tendència el faria reflexionar sobre les seues praxis o sobre el seu missatge. El PP, però, prefereix utilitzar la seua majoria absoluta per intentar modificar l’actual sistema per un altre que li siga més propici. Una mena de colp d’estat legal que pervertiria la voluntat de la ciutadania i reduiria la seua representativitat. Amb tot, des del PP encara s’atreveixen a qualificar la proposta com a una “regeneració democràtica”.
 
Des de Compromis i EUPV-ERPV coincidim plenament en la necessitat d’una regeneració però, per a ser efectiva, ha d’anar just en la direcció contrària del que es proposa. L’actual sistema electoral de caràcter representatiu compta amb dos filtres que distorsionen la representació de la voluntat popular: d’una banda, la fórmula d’assignació de regidors (l’anomenada Llei d’Hondt), premia les llistes més votades (la llista més votada sobre la segona, la segona sobre la tercera i així succesivament, provocant que el número de vots per a conseguir un regidor siga distint per a cada partit; i, d’una altra, la del 5 % necessari per a optar a la representació, que deixa fora, de vegades, opcions que sí que l’obtindrien amb un sistema proporcional.
 
En la moció també es proposa que per aconseguir una major adequació amb la voluntat democràtica de la ciutadania, l’Ajuntament de Crevillent considera necessàri modificar l’actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General en els següents aspectes, especialment pel que fa a: el mètode d’assignació d’escons, la pertinència de les barreres electorals, l’actual sistema de llistes tancades i que en tot cas esta modificació haurà de fer-se amb el màxim consens de tots els partits polítics i no a menys de vuit mesos de les pròximes eleccions municipals.

Compromís per Crevillent

photo
 
next