Santa Pola - No a la venda d'una parcel·la per a ús hoteler

26 setembre 2014 01:00h
Compromís s'oposa a la venda de la parcel·la 2.9 de Gran Alacant per a ús hoteler

Com és costum on governa aquest partit popular, ens assabentem per la premsa local, i no pels mitjans oficials als que tenen dret tots els representants del poble, que l'ajuntament vol vendre una parcel·la municipal al Gran Alacant.

Es tracta exactament de la 2.9, que és on es troba en aquests moments la torre de telecomunicacions, era un possible futur punt verd de la zona, i ara mateix és el solar on s'emmagatzema en Gran Alacant el material del servei d'obres d'aquest ajuntament, davant la urbanització El Faro.

Aquesta parcel·la en perill de privatització i urbanització immediates també limita amb la Serra, pel que qualsevol actuació urbanística que es puga realitzar hauria d'anar precedida d'un estudi d'impacte sobre el medi ambient, perquè el que es fera fóra sostenible.
Però veient les ganes que aquest equip de govern té de convertir la Serra en un espai "periurbà", com hem vist al mirador del far, tristament maltractat, res no ens estranya que segueixen omplint de formigó o enrajolant els nostres espais naturals.

A més, ens desprenem d'una part més dels nostres béns públics municipals, cada vegada més escassos, i no per a ús dels veïns del poble. Aquesta parcel·la estava destinada en el pla general a usos dotacionals i de servei públic (SIPS) , entre els quals pot estar un hotel, però també sempre que es justifique que siga d'interès públic per al municipi, i no li veiem l'interès a un hotel en zona de serra, zona que es va reduint cada vegada més amb diverses excuses .

Compromís s'oposarà a aquesta venda, i instarà a l'equip de govern a abandonar la seua política hotelera maldestra, erràtica i improductiva, i a fer efectiva una altra política hotelera al municipi que pose en valor les instal·lacions abandonades o infrautilitzades i que resolga vertaderament i amb sentit comú aquesta tan cridanera mancança d'un poble turístic.

Compromís per Santa Pola

photo
 
next