Font d’en Carròs / Destina 5.000 € per a la compra de llibres

30 octubre 2013 01:00h
L’Ajuntament de la Font d’en Carròs destina 5.000 € amb la finalitat social d'ajudar les famílies en la compra de llibres de text per al curs 2013-2014. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 22 de novembre.
 
L'Ajuntament de la Font d'en Carròs convoca per al curs acadèmic 2013-2014 ajudes dirigides a l'adquisició de llibres de text d'ús obligatori per a alumnes.

La quantia total de les ajudes a concedir ascendix a un màxim de 5.000,00€ que es finançarà a càrrec del vigent Pressupost Municipal.

La dotació individual total per alumne/curs s'establix com a màxim en les quantitats següents: 2n cicle d'educació infantil amb 50 euros; educació primària amb 70 euros;  educació secundària obligatòria amb 110 euros; cicles formatius amb 150 euros i estudis universitaris amb 150 euros també.

Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares i/o tutors o persones encarregades per raó de tutela o acolliment sempre que estiguen empadronats en el terme municipal de la Font d'en Carròs amb un mínim d'un any d'antiguitat en el moment de presentació de la sol·licitud. Tindran preferència per a l'adjudicació de les ajudes als alumnes que pertanyen a una família en què la renda per càpita siga inferior a 6.000 euros, i/o a una família nombrosa, i/o a una família en què algun membre estiga afectat d'incapacitat legalment reconeguda i/o a una família en què el pare, la mare o el tutor estiguen en desocupació i/o a una família en situació de risc social. Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs.

El termini de presentació de les sol·licituds acabarà el 22 de novembre de 2013. Les bases estan en el tauler d'anuncis i en la web lafontdencarros.es. (tauler d’anuncis)

 
Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next