Xàtiva - Promoció i ús del valencià

10 octubre 2014 01:00h
EU PROPOSA UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ

Francesca ChapÍ "presentem al ple una proposta de Declaració Institucional, impulsada per la Plataforma per la llengua, en defensa de l'ensenyament públic, de qualitat i en valencià. L’objectiu és demanar al Govern de la Generalitat Valenciana que siga més escrupolós en l'acompliment de la Llei d'Ús i Ensenyament, que es promoga l'ús del valencià en la vida pública, especialment en l'educació i els mitjans de comunicació públics”.

EUPV Xàtiva ha presentat per al proper plenari una proposta de Declaració Institucional, en defensa de l'ensenyament públic, de qualitat i en valencià.

Segons la regidora del  grup municipal d'EU, Francesca Chapí, s'espera que “El document de proposta presentat al Ple de l'Ajuntament s’adopten els següents acords:

Primer: Demanar al Govern valencià que complisca amb el mandat de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) de promoure l’ús del valencià a tota la vida pública.
Segon: Demanar al Govern valencià que complisca amb el mandat de la LUEV d’assegurar l’educació en valencià a tots els valencians.
Tercer: Demanar al Govern valencià que retorne els mitjans de comunicació públics valencians i que, d’acord amb el mandat de la LUEV, hi faça del valencià la llengua d’ús habitual.”

La regidora  d’esquerres manifesta que “el text justifica les seues peticions a partir de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la LUEV”. L'article 3r. de la Constitució Espanyola disposa que "les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts" i afegeix que "la riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció". També garanteix l'accés als mitjans de comunicació de les diverses llengües de l'estat.

D’altra banda, “també recorda que l'Estat d'Autonomia estableix que la ciutadania té dret a conèixer el valencià i a usar-lo en qualsevol àmbit i, per tant, reconeix el dret a rebre l'ensenyament en valencià.”

Així mateix, afegeix Cesca,  “que es dóna especial rellevància a les obligacions de la Generalitat Valenciana pel que fa a la protecció i la promoció de la llengua que queden recollides en la LUEV, aprovada fa quasi 31 anys”. Aquesta llei estableix que “la Generalitat Valenciana té un compromís irrenunciable (...) amb la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble” i reconeix que “el valencià es troba en una situació de minorització respecte el castellà i, per aquesta raó, calen polítiques institucionals que “acabe amb la postració i propicie l'ús i ensenyament del valencià per tal d'assolir l'equiparació total amb el castellà” i “garantir l'ús normal i oficial d'ambdós idiomes en condicions d'igualtat i desterrar qualsevol forma de discriminació lingüística”.

EUPV Xàtiva


 
next