Sueca oferix una xarrada sobre prevenció de l’assetjament escolar en els col·legis

25 gener 2014 01:00h
La xarrada, impartida per la Guàrdia Civil de Sueca, anava dirigida als pares dels escolars
 
La Regidoria de Sanitat i Prevenció Comunitària de l’Ajuntament de Sueca es va posar en contacte amb la Caserna Principal de la Guàrdia Civil de Sueca perquè prestara la seua col·laboració en les campanyes de prevenció sobre assetjament escolar que s’estan realitzant en els diferents col·legis del municipi, a proposta dels propis centres escolars. Estes xarrades van dirigides tant als alumnes com als pares, però també poden realitzar-se conjuntament, i s’oferiran al llarg de l’any en els diferents col·legis del municipi.
 
L’alferes i cap de la Caserna Principal de la Guàrdia Civil de Sueca, Carlos Pérez Jordá, i el guàrdia civil, Francisco José Castro Aguilera, van ser els encarregats d’oferir ahir la primera d’estes xarrades, dirigida en esta ocasió als pares, en el saló d’actes de la Casa de la Cultura. “La xarrada està enfocada a l’assetjament escolar que patixen en els col·legis els menors d’entre 12 i 16 anys, fonamentalment. La primera mesura a tindre en compte per a detectar-lo depén en gran part dels professors, que han d’estar alerta de les circumstàncies en què puguen trobar-se els alumnes, com pertànyer a una ètnia minoritària; les xiques, que puguen patir-lo pel tema sexual; o l’assetjament per homofobia”, va explicar Pérez. "És una sort poder comptar amb l'experiència de la Guàrdia Civil en un tema que tant preocupa els pares. És un tema complex perquè succeïx tant en l’àmbit escolar com fora, i és realitzat per xiquets del nostre propi entorn. Moltes vegades no sabem com detectar-lo i després com intervindre. En esta ponència intentem aclarir tots els dubtes", va afirmar la regidora de Sanitat i Prevenció Comunitària, Josefa Juan.
 
Des de la Guàrdia Civil es realitzen diverses accions per a combatre este tipus de violència escolar, mitjançant este tipus de xarrades, tant a alumnes com a pares, però també mitjançant entrevistes amb els directors dels centres i la recollida de les denúncies. A més, es realitza una vigilància per part de patrulles de la Guàrdia Civil als voltants dels col·legis.
 
“Este problema està patent en tota la geografia espanyola i Sueca no es queda al marge. No podem donar xifres concretes però podem dir que en el nostre municipi també existix, i que gràcies a les xarxes socials i a les noves tecnologies, l’acaçador ho té més fàcil”, afirma Pérez.

Els ponents de la xarrada van recomanar els pares, davant dels primers indicis que el seu fill estiga patint assetjament escolar, posar-se en contacte amb el director del centre. “Generalment, al tindre l’acaçador menys de 14 anys, i per tant no tindre una edat penal, el Ministeri Fiscal tendix a inhibir-se del problema i este s’enfoca més cap al centre escolar. Per això, els directors i professors han d’estar atents”, conclou Pérez.photo
next