EUPV Alzira - Pobresa Zero

18 octubre 2014 01:00h
EU-Alzira demana que l’Ajuntament s’adherisca a la campanya i els compromisos de Pobresa Zero
 
EU-Alzira demana que l’Ajuntament s’adherisca als compromisos i a la campanya Pobresa Zero, per a l’eradicació de la pobresa.

Segons explica Ivan Martínez, regidor d’EU-Alzira: “EU ha instat, hui 17 d’octubre Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, a què l’Ajuntament d’Alzira assumisca els compromisos que la Plataforma Pobresa Zero, que integra les ONG valencianes, es duen endavant. Entre aquests compromisos destaca que l’Ajuntament ha de complir, i també exigirà a la resta d’administracions: a realitzar una política impositiva justa i social, a no practicar retallades en serveis socials, defensar serveis públics universals o arribar al 0,7% del pressupost a cooperació per al desenvolupament. I també s’insta a una campanya a tots els nivells per la supressió dels paradisos fiscals, gravar amb forts impostos les deslocalitzacions de les multinacionals i les grans transaccions financeres, etc., etc.”

A més a més, demanem que l’Ajuntament realitze una campanya amb els centres escolars de conscienciació i de les causes de la pobresa, a més d’estudiar què han significat i per què no s’acompleixen els Objectius del Mil·leni de l’ONU al qual es van comprometre molts estats, entre ells Espanya.

EUPV Alzira


 
next