Llíria negociarà amb la FEMP

22 octubre 2014 01:00h
LLÍRIA NEGOCIARÀ AMB LA FEMP L'APLICACIÓ DEL CÀNON PER PRÉSTEC QUE AFECTA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 
Murgui: “Des de Compromís apostem per sociabilitzar la cultura de lliure accés i no mercantilitzar els préstecs en espais públics com les biblioteques”.
 
El passat 1 d'agost el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicava el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de susobrasrealizados en determinadosestablecimientosaccesibles al público, norma amb què el Govern d'Espanya transposa a la legislació estatal la Directiva 2006/115/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, sobre drets de lloguer i préstec i altres drets afins als drets d'autor en l'àmbit de la propietat intel·lectual.
 
Segons la regidora de Compromís per Llíria, VallivanaMurgui, aquest Decret estableix el sistema de càlcul de les remuneracions pel préstec d'obres protegides per drets d'autor que es duguen a terme als establiments accessibles al públic. S'eximeix de l'obligació de remuneració a les biblioteques de les institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol (article 2.2.b) i als establiments de titularitat pública que preseten servei en municipis de menys de 5.000 habitants (article 2.2.a). Aquest criteri fa que els municipis de població superior als 5.000 habitants, com és el cas de Llíria que en voreja els vint-i-cinc mil, no poden beneficiar-se d'aquesta exempció.
 
 A més el Reial Decret regula que les quanties del cànon s'hauran de calcular a raó de multiplicar per 0,05 euros el nombre d'usuaris inscrits de cada biblioteca (article 7.4) i de multiplicar per 0,004 euros la quantitat d'obres que hagen sigut objecte de préstec en cada establiment durant l'any corresponent (article 7.3).
           
Des de Compromís per Llíria “si ja ens resulta un contrasentit un sistema que penalitza les biblioteques més dinàmiques com més aconsegueixen fomentar la lectura entre la ciutadania, encara és més difícil d'entendre l'obligació de pagar 0,16 euros per cada obra adquirida anualment fins al 31 de desembre de 2015, tal com estableix la disposició transitòria primera del Reial Decret fins a l'entrada en vigor de l'article 7.3.”
           
“Al nostre parer, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes atorga amb aquesta regulació una rellevància major a interessos d'associacions privades com ara CEDRO (equivalent de la SGAE per al sector del llibre), en compte de defensar una cultura de lliure accés per part de la ciutadania; lluny de defensar els interessos generals, grava els escassos recursos financers de les administracions locals amb pagaments a favor d'associacions privades. A més, és qüestionable que aquesta mesura siga beneficiosa per als autors, atès que el repartiment del cànon no pot comprovar-se per la falta de transparència de les entitats de gestió.“ ha apuntat l'edil VallivanaMurgui.
 
Per aquesta raó, i seguint la filosofia en que naix el servei de biblioteca pública, que és la de sociabilitzar la cultura, al passat Plenari d'Octubre es va aprovar una moció per unanimitat a proposta de Compromís, per a negociar l'aplicació d'aquest  Cànon amb la Federació de Municipis i Províncies per tant que no es veja afectat per aquest ni el pressupost de la Biblioteca Municipal de Llíria, ni els usuaris d'aquesta.

Compromís per Llíria

photo
 
next