Tavernes continua optimitzant recursos i eliminant despeses innecessàries

3 febrer 2014 01:00h
L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan
L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, ha volgut fer públics alguns dels estalvis produïts l’any 2013 en les despeses de personal, sous de polítics i personal de confiança, hores extra Policia Local, despeses protocol·làries, telefonia mòbil, entre altres.
 
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna continua controlant totes les despeses del consistori per a optimitzar tant com siga possible els diners de tots els ciutadans. Control i optimització dels recursos estan contribuint al sanejament de les arques municipals.
 
Les següents mesures d’estalvi, dirigides directament per l’Alcaldia, junt amb la contenció de despeses i optimització de totes les diferents regidories de l’Ajuntament, estan fent possible un sanejament dels comptes municipals de Tavernes de la Valdigna.
 
L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, ha expressat que “amb accions com estes, Tavernes de la Valldigna continua estalviant diners i d’esta manera, en l’exercici pressupostari de 2013, l’Ajuntament ha estalviat un total de 2,3 milions d’euros. D’este estalvi donarem compte en la pròxima sessió plenària este dilluns 3 de febrer”.
 
Estalvi en personal
  Despeses personal
 
ANY 2010 7.583.262 euros
ANY 2011 7.587.696 euros
ANY 2012 (no inclou la paga extraordinaria de desembre de 2012,
suprimida pel Govern Central) 6.245.345 euros
ANY 2013 6.696.122 euros
 
Estalvi sous polítics i personal eventual de confiança (inclou seguretat social)
Any 2010  252.566 euros
Any 2011  172.624 euros
Any 2012 147.743 euros
Any 2013 141.660 euros
 
Estalvi hores extra Policia Local
Any 2010 89.341 euros
Any 2011 138.266 euros
Any 2012 94.471 euros
Any 2013 20.136 euros
 
Despeses protocol·làries

En este apartat, la baixada és molt significativa i continuada dels 22.312 euros de despesa en l’any 2010 fins a arribar als 6.160 euros de 2013.
  Despeses atencions protocol·làries
ANY 2010 22.312 euros
ANY 2011 16.457 euros
ANY 2012 6.834 euros
ANY 2013 6.160 euros
 
Consum de telèfons mòbils

D’un centenar de línies de telefonia mòbil de l’any 2011 es va reduir a 62 línees en l’any 2012. El 2012 es va produir un canvi de companyia telefònica i es pot apreciar la rebaixa significativa en el cost de telefonia mòbil.
Any 2010 21.498 euros
Any 2011 27.270 euros
Any 2012 18.459 euros
Any 2013 12.330 euros
 
Estalvi grua
Any 2010 12.537 euros
Any 2011 13.782 euros
Any 2012 2.253 euros
Any 2013 4.000 euros

photo   
next