Santa Pola - Pla de prevenció i protecció mediambiental

19 novembre 2014 01:00h
Compromís demana un pla de prevenció i protecció mediambiental

A diferents punts de la Serra de Santa Pola s’està produint una degradació de massa forestal que està afectant a diferents espècies del nostre entorn. Apareixen secs tant pins com garrofers o llentiscles de manera localitzada, pel que pensem que a més de la sequera i la processionària hi ha alguna altra causa que està produint aquesta degradació.

Alguns dels pins morts s’han assecat de baix a dalt com quan actuen les “barrines” (cucs). D’altres s’assequen per altres causes o es veuen solcs com fets per “taladros” o tomicus (escarabats).

Ens pareix urgent i perentòria l’actuació en aquest sentit.
 
 
 
D’altra banda, ja hem denunciat en diverses ocasions la proliferació d’espècies vegetals invasores deguda probablement a abocaments incontrol·lats de restes de poda. Per exemple, en la bifurcació del camí d’entrada al paratge Meleja i la Serra de Santa Pola hi ha una gran condensació de cactus no autòctons que pertanyen a una espècie molt invasiva.

Considerem que és obligació de les institucions públiques preservar la flora autòctona i evitar la seua desaparició a causa de la invasió d’espècies forànies.
 
 
 
En el ple del mes d’octubre passat aprovàrem el pla de protecció de la ribera de la mar contra la contaminació, però no tenim constància que existisca un pla ni tan sols en estat de projecte per a la serra. Per tant hem tornat a sol·licitar que se’ns informe en quina fase es troba el necessari pla de prevenció, seguiment i actuació davant els riscos mediambientals per a la Serra de Santa Pola, i que si ja s’ha fet alguna cosa, se’ns facilite.

El 30 de juliol de 2014 vam demanar que es reunira el Consell de medi ambient, que és l’òrgan que ha de resoldre aquesta problemàtica, però sense cap resultat ni resposta.

Compromís per Santa Pola

photo
 
next