L’exhibició de la bandera republicana respecta l’ordre jurídic

La justícia ja va traure sentència a favor d'EU davant el PP i va sentenciar que la prohibició d’aquesta ensenya “vulnera la llibertat d’expressió”
29 agost 2013 01:00h
RedactaVeu / Madrid
 
La sentència 1335/2003, el contingut de la qual coincideix amb els arguments mostrats prèviament per la Fiscalia, va ser dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) en l’any 2003. Respon al recurs presentat per Esquerra Unida Comunitat de Madrid contra la resolució dictada per l'Ajuntament de Torrelodones -governat pel PP en 2002, any en què van ocórrer els fets en qüestió- en la qual l'alcalde-president d'aquest municipi madrileny va ordenar la retirada de la bandera republicana que EU havia col·locat en la seua caseta situada al recinte on se celebraven les festes patronals.
 
EU va interposar recurs per la via del procediment especial de protecció dels drets fonamentals de la persona a fi de determinar si la prohibició d'usar una bandera republicana en un lloc públic s'adequava o no a l'ordenament jurídic. EU considerava vulnerats els drets fonamentals continguts en els articles 14, 16.1 i 20.1 de la Constitució espanyola.
 
Esquerra Unida va assenyalar en el recurs que és “una formació política legalment constituïda i que respecta els valors democràtics” i que, a més, “és un moviment social que propugna des dels esmentats valors democràtics la consecució d'un Estat de dret federal i republicà”, tal com arrepleguen els seus Estatuts Federals (en aquest cas citant els aprovats per la VI Assemblea Federal, d'octubre de 2000).
 
Tal com assenyala la sentència del TSJM, el Ministeri Fiscal va entendre que Esquerra Unida “no ha vulnerat ni ha desconegut cap norma sinó que s'ha limitat a exercir un dret constitucionalment consagrat i reconegut”. En relació a l'ús estatutari decidit de la bandera republicana, la Fiscalia indica també que “no admet cap discussió sobre que està optant com a organització política per una determinada ideologia i que respecte els seus símbols no entra en contradicció amb l'article 4 de la CE ni amb l'article 6 de la Llei de Partits Polítics en desembolicar la seua activitat en el marc constitucionalment establert per la Constitució”.
 
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid fa seu en els Fonaments de Dret de la sentència aquest raonament i afegeix en relació amb la prohibició de l'Ajuntament de Torrelodones l'ús de l'ensenya republicana que aquest “ha impedit que l’actora (EU) poguera manifestar i expressar la seua ideologia política amb l'exhibició de la bandera Republicana (…)”.
 
El TSJM rebutja els arguments plantejats per la corporació municipal governada pel PP i indica que “açò no pot justificar que es faça referència a aquesta situació com a motiu perquè es prohibisca a Esquerra Unida exhibir la bandera Republicana que, d'altra banda, com a manifestació de la seua ideologia política respecta l'ordre jurídic existent”.
 
“Pel que s’ha exposat -resumeix el Tribunal Superior madrileny- aquesta Sala conclou que la resolució impugnada (de l'Ajuntament de Torrelodones del PP) ha vulnerat a la recurrent (Esquerra Unida) l'exercici del dret de llibertat d'expressió en manifestació de la seua llibertat ideològica”.

next