Concurs de fotos de festes: s'amplia el termini a Manuel

2 octubre 2015 01:00h
1 - Els premis seran uns abonaments en diners a gastar-se en comerços i establiments de Manuel.

1er PREMI (75 €)
2on PREMI (50 €)
3er PREMI (25 €)

2 – Poden participar totes les persones empadronades a Manuel, amb un màxim de tres fotos per persona, preses durant les Festes Patronals de 2015, que hauran d’enviar en format digital a llibretdefestesmanuel@gmail.com, indicant les dades de la persona participant (nom, edat, adreça, correu electrònic i telèfon de contacte).

3 – Les imatges presentades al concurs seran exposades en la plaça del Sol durant el matí del 9 d’Octubre en el transcurs de la Fira d’Associacions.

4 – Mentre dure l’exposició de les imatges, el públic podrà participar d’una votació popular per a decidir les fotografies premiades. La Votació popular serà ponderada amb la decisió d’un Jurat compost per representants de les associacions participants en la Fira d’Associacions.

5 – En finalitzar la Fira Associativa es comunicaran les obres premiades i es farà l’entrega dels premis.

6 – El veredicte serà inapel·lable. I el Jurat podrà decidir eliminar una fotografia en cas que no la considere adequada.

next