10.000 professors rebran classes d'anglès a les Escoles d'Idiomes

S'oferiran més de 3.200 llocs per a docents que rebran 4 hores setmanals i altres 7.000 places de formació en línia
23 setembre 2013 01:00h
RedactaVeu / València

Aquesta iniciativa s'emmarca entre les principals mesures per a impulsar i donar un caràcter preferent als cursos de formació i actualització del professorat, especialment referent a la llengua anglesa, donada l'aplicació del model d'ensenyament plurilingüe, que enguany arriba a segon curs de segon cicle d'Infantil.

En aquest sentit, tindran prioritat per a accedir a la formació en aquesta llengua estrangera els docents d'Educació Infantil, ja que es tracta del nivell educatiu que està aplicant el sistema plurilingüe, així com aquells docents que ja hagueren començat els seus estudis d'anglès el curs passat.

En concret, s'oferiran més de 3.200 llocs per a docents, que rebran, per primera vegada, 4 hores setmanals en totes les destreses, és a dir tant de comprensió oral i escrita i com d'expressió oral i escrita. Açò suposarà duplicar les hores de formació presencial que el docent rebia l'any passat.

Així mateix, s'oferiran altres 7.000 places de formació en línia, en les quals el docent podrà també realitzar els seus cursos d'anglès, la qual cosa suposa augmentar en un 40% l'oferta formativa en línia, pel que fa al curs passat.

Aquests grups específics es diferenciaran segons les diferents etapes educatives en les quals vaja a impartir docència el professorat que opte per aquesta modalitat de formació, i conduiran a una certificació acreditativa d'haver obtingut el nivell A2, B1 o B2 segons es defineixen en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Aquestes classes no suposaran un increment de l'horari lectiu per al personal docent de les escoles d'idiomes, que continuaran impartint 20 hores setmanals de docència, i per tant mantenen les mateixes condicions de treball que durant el passat curs.

next