Ontinyent tanca l’abocador de La Clariana per “infracció molt greu”

L’ajuntament ha hagut d’actuar davant la inoperància de la conselleria, que havia ordenat el tancament en 2012
23 setembre 2013 01:00h
RedactaVeu / Ontinyent

Nou mesos després que la Conselleria de Medi Ambient decretés el tancament de l’abocador de residus inerts de la Clariana a Ontinyent, i davant la inoperància de l’administració autonòmica, el Govern Municipal ha decidit precintar l’abocador per una “infracció molt greu” a la Llei de Residus. El Regidor de Sostenibilitat, Fran Quesada, ha signat l’inici d’un expedient sancionador contra l’empresa mixta GIRSA (participada per la Diputació de València i l’empresa FCC, Fomento de Construcciones y Contratas), titular de l’abocador, per estar realitzant una activitat d’eliminació incontrolada de residus, irregularitat que podria derivar en una sanció econòmica de fins a 1’2 milions d’euros.

Les irregularitats de l’abocador de La Clariana es remunten al 31 de desembre de 2012, moment en què va finalitzar l’autorització ambiental integrada de l’abocador atorgada per la Conselleria el 14 de desembre de 2011. Cal destacar que la pròrroga o no de la llicència va estar debatuda en una reunió el desembre de 2012 entre l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez; el regidor de Sostenibilitat, Fran Quesada; i la regidora de Territori, Rebeca Torró (entre d’altres) amb la consellera d’Infrastructures, Isabel Bonig, a la qual l’Alcalde i els regidors van reclamar fermament que es tancara l’abocador, tot i l’oposició del Director General de Qualitat Ambiental, Vicente Tejedo. Després d’aquesta reunió, la Conselleria va determinar taxativament que l’activitat d’abocament de residus havia de finalitzar abans del 31 de desembre de 2012.

Fran Quesada explicava que després d’aquesta data, “vam comprovar que l’activitat continuava en funcionament en les mateixes condicions, provocant molèsties per emanacions d’àcid sulfhídric als veïns, tan greus que vam enviar un informe a la Conselleria que va suposar una denúncia per import de 30.000 euros”. El manteniment de l’activitat es va acreditar per la Policia Local i pel SEPRONA en una visita d’inspecció el 8 d’abril de 2013, on es va indicar que s’estava realitzant una activitat d’eliminació incontrolada de residus per part de l’empresa GIRSA. Aquesta circumstància “la vam posar en coneixement de la Conselleria perquè tancara la instal·lació, però sense que es produïra cap resposta”, afegia. Durant els mesos de juny i juliol de 2013 es van rebre per escrit més de 20 queixes veïnals per escrit per les molèsties ocasionades per l’abocador, “que s’afegeixen a les més de 1.000 signatures que ja havien presentat conjuntament els afectats en 2010”, exposava el regidor.
 

El 23 de juliol la Conselleria comunica la desestimació de GIRSA d’ampliar la data de finalització d’activitats que pogueren estar en funcionament després del desembre de 2012, i només 3 dies després, el 26 de juliol, l’Ajuntament iniciava expedient sancionador contra l’empresa GIRSA, titular de l’abocador, per una “infracció molt greu” a la llei de residus, en estar realitzant una activitat d’eliminació incontrolada de residus.

El consistori adoptava posteriorment mesura provisional de prohibició d’efectuar nous abocaments de residus, permetent únicament entrar camions per efectuar les tasques de sellat i clausura de l’abocador, conforme al projecte autoritzat per la Conselleria, una mesura que es feia efectiva el passat 13 de setembre.

Ara, l’expedient sancionador seguirà el seu tràmit, i pot finalitzar amb una sanció per infracció “greu” o “molt greu” a la normativa en matèria de residus, i una sanció econòmica que podria arribar a la quantitat d'1.202.024,21 euros.

next