Les pensions pujaran un 0,25%, el mínim previst en la nova reforma

Segons el projecte de Llei de Pressupostos
30 setembre 2013 01:00h
Europa Press / Madrid

Amb aquesta revaloració, i tenint en compte també la previsió d'increment del nombre de pensionistes i la variació de la pensió mitjana, el Govern preveu una despesa en prestacions contributives de 112.102,61 milions d'euros, un 5,4% més.

Sumant prestacions contributives i no contributives i classes passives, la despesa destinada per la Seguretat Social serà de 127.483,8 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 4,9%.

Així, en l'àmbit no contributiu, el crèdit destinat en l'exercici 2014 per a les pensions contributives de vellesa i invalidesa s'eleva a 2.166,14 milions d'euros, exclosos País Basc i Navarra. En aquesta despesa també s'inclou una revaloració del 0,25%.

Per tipus de pensió, les de jubilació són les que més despesa suposen, amb 77.864,1 milions d'euros, seguides de les de viudetat (20.374,9 milions), les d'incapacitat (11.936,2 milions) i orfandat (1.657,2 milions).

La dotació assignada en els Pressupostos de 2014 per a protegir les situacions de maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i riscos durant la lactància natural descendirà a 2.177,9 milions d'euros, un 5,7% menys que en 2013.

Per la seua banda, es destinaran un total de 4.878,3 milions d'euros (-16,3%) al pagament de subsidis per incapacitat temporal, prestacions que concedeix la Seguretat Social a través de les entitats gestores o de les mútues per baixes laborals derivades de malalties comunes o professionals, i accidents no laborals o laborals.
 
next