Educació considerar els educadors d'especial com a ‘monitors de menjador’

La Federació d’Ensenyament de CCOO-PV ha presentat recurs contra aquestes modificacions que “vulneren la regulació”
7 octubre 2013 01:00h
RedactaVeu / València.

La Direcció general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació modifica les funcions del personal educador d'educació especial en virtut de les Instruccions de 6 de setembre de 2013 sobre el funcionament del servei complementari de menjador escolar en els centres docents de titularitat de la Generalitat.

Per açò, la Federació d’Ensenyament de CCOOPV ha presentat recurs contra aquestes Instruccions i esgotarà totes les vies legals que en dret siguen necessàries en defensa d'aquest col·lectiu de treballadors i treballadores i pel manteniment de la qualitat en el servei públic educatiu.

Aquesta modificació operada a través d'una norma interna afecta directament a les condicions laborals dels Educadors “vulnerant la regulació que sobre aquest tema s'estableix en una norma de rang superior com és la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana, i el dret a la negociació col·lectiva”, segons han denunciat des de CCOO.

Entre les funcions del personal educador d'educació especial, que atén alumnes amb necessitats educatives especials (nee), es troben la de col·laborar en l'aplicació de programes per a aconseguir autonomia personal i social i en programes educatius.

La Conselleria d'Educació passa a considerar els educadors com a monitors de menjador a l'efecte del còmput d'aquesta ràtio i del servei de menjador “quan no tenen obligació legal de desenvolupar funcions que corresponen als monitors”.

“Hem de deduir que la raó per a aquest canvi és simplement econòmica?”, es pregunten des del sindicat CCOO. “En obligar l'educador/a a donar de menjar estalvien la contractació d'un monitor de menjador. No sembla importar a la Conselleria que disminuïsca l'atenció a l'alumnat, ni que a més, el personal educador manque del certificat de manipulació d'aliments”.

next