Condemnen a Banc de València a retornar 25.950 euros de participacions preferents

La sentència pot suposar un precedent per a molts clients afectats per la venda de preferents
28 gener 2013 01:00h
EFE / València

Els compradors van sol·licitar la nul·litat del contracte d'obertura de compte de valors per vici d'error en el consentiment o, de forma subsidiària, la seua resolució per incompliment amb la devolució de les quantitats desemborsades. Banc de València va al·legar que no s'havia produït error algun en el consentiment ni incompliment, així com que era mera intermediària en l'adquisició, i va demanar que es desestimara la demanda.

La sentència considera que, encara que els demandants van prestar el seu consentiment a l'operació, no tenien coneixement adequat sobre açò, ja que anteriorment solament havien invertit en productes de renda i termini fix. Un dels demandants treballava habitualment amb l'agent financer de Banc de València que li va vendre els valors, que ʹen realitatʹ eren participacions preferents no sotmeses a termini.

L'agent li va assessorar en la inversió i li va explicar que ʺes tractava d’un termini fix recuperable als cinc anysʺ i per eixe motiu el client no es va estranyar davant l'absència d'informació sobre l'evolució del producte. El banc tampoc va enviar als demandants cap informació sobre el capital invertit ni sobre la pèrdua del mateix. El fallo assegura que l'entitat va incomplir el seu deure d’informació "contravenint la normativa reguladora d'aquest deure per l'absència d'informació clara, concreta, precisa i suficient en el moment de la contractació del producteʺ.

L'única cosa que li constava al comprador va ser l'alta rendibilitat del producte, del 6,25%, però no la informació relativa a la possible pèrdua del capital invertit. La sentència, que es pot recórrer davant l'Audiència Provincial, sosté que la relació entaulada amb l'agent financer "excedeix de la mera custòdia i administració de valors" de l'operació, ja que Banc de València va cobrar la comissió corresponent.

A la quantitat invertida de 29.012 euros es dedueixen els interessos ja percebuts, que ascendeixen a 3.062 euros, per la qual cosa el reemborsament als clients de Banc de València suma 25.950 euros. Segons l'advocat Jaime Navarro, aquesta és la primera sentència condemnatòria contra Banc de València en l'àmbit nacional, que a més imposa el pagament de les costes processals a l'entitat. Al seu judici, la sentència suposa "un precedent per a molts clients afectats per la venda de preferentsʺ.

next