Els sindicats exigeixen negociar les retribucions dels empleats públics

CCOO PV, UGT PV, CSI-F i FSES amb representació en la Taula General de Negociació exigeixen al Conseller Moragues una reunió anterior a la Taula General de Negociació
18 octubre 2013 01:00h
RedactaVeu / València.

El pròxim dia 25 d'octubre el govern valencià aprovarà els pressupostos de la Generalitat valenciana corresponents a 2014. En els citats pressupostos van les partides del Capítol 1 de personal depenent de la Generalitat Valenciana, i el decret de retallades, també anomenat Decret de Vela, deixa de tenir efecte el 31 de desembre de 2013. El citat capítol 1 deu ’necessàriament’ ser negociat amb les organitzacions sindicals en la Taula General de Negociació, on estan representats els sindicats docents, sanitaris, d'administració pública i de justícia.

En reunions celebrades amb anterioritat, el conseller Moragues s'havia compromès a lliurar i convocar els sindicats a dalt indicats, una proposta relacionada amb el capítol 1 dels pressupostos de la Generalitat per al 2014. Recordar com hem assenyalat amb anterioritat, que el Decret del Conseller Vela té una vigència que acaba el pròxim 31 de desembre.

Per tot açò, els sindicats CCOO PV, UGT PV, CSI-F i FSES “exigim la convocatòria urgent de la citada reunió i el lliurament de l'esborrany a negociar, amb anterioritat a la data prevista de la Taula General de Negociació de la Generalitat Valenciana”.

next